Pro výzkumné organizace

Pro veřejné výzkumné organizace a veřejné vysoké školy

Jsme partnerem pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu udržitelných budov v Evropě

Informujeme o aktuálních výzvách. Přetavíme Váš výzkumný záměr do projektové žádosti. Posílíme Váš mezinárodní profil a vyhledáme zahraniční partnery, firmy pro spolupráci. Uspořádáme pro Vás školení. Podporujeme udržitelnost VaVpI center v oblasti EEV.

  • Poskytneme Vám včasné informace o dotačních příležitostech pro Vaši výzkumnou skupinu. Získáte ucelenou strategii zapojení výzkumného týmu do mezinárodního výzkumu.
  • Přetavíme Váš výzkumný záměr do konkrétní projektové žádosti (podané do evropského programu Horizont 2020 aj.).
  • Posílíme mezinárodní profil Vašeho výzkumného týmu pro zapojení do mezinárodních konzorcií v rámci ERA formou online profilování.
  • Monitorujeme pro Vás oblasti energeticky efektivní výstavby (EEV) – aktuální dění v evropských politikách, legislativní vývoj a informace z oblasti evropských dotačních programů.
  • Posílíme Vaši vazbu na aplikační sektor a Váš potenciál pro mezinárodní projekty EU.
  • Nabízíme příležitosti dalšího rozvoje lidských zdrojů se zaměřením na podporu transferu technologií, příležitosti pro stáže v průmyslu a zahraničí.
  • Umožníme Vám aktivně se podílet na formulaci výzkumných a inovačních politik a prosazení vlastních témat v grantových schématech na úrovni EU. Zprostředkujeme účast experta Vaší organizace na jednáních programových výborů a odborných skupin institucí EU.