Webinář: Jak uspět ve výzvě EIC Pathfinder a Accelerator 2020

Webinář: Jak uspět ve výzvě EIC Pathfinder a Accelerator 2020
23.3.2020

Technologické centrum CAS ve spolupráci s partnery projektu Access2EIC a Evropskou komisí pořádá webinář věnovaný výzvám k předkládání návrhů Evropské rady pro inovace Pilot 2020.

Do pilotního pracovního programu EIC bylo zavedeno několik novinek, které odrážejí nové priority vedení Evropské komise. Cílem akce je poskytnout aktuální informace o obsahu posledních výzev Pathfinder a Accelerator potenciálním žadatelům v rámci programu Horizont 2020 a také informace o podpoře žadatelů dostupné na vnitrostátní a evropské úrovni. Užitečné tipy a zkušenosti se schématy poskytnou odborní hodnotitelé i úspěšní žadatelé. 

Pilot Evropské rady pro inovace se zaměřuje na spojení špičkových výzkumných a inovačních komunit s inovativními malými a středními společnostmi, které jsou schopny transformovat vznikající technologie na produkty a služby. Cílem akce je navázat na stávající zkušenosti a překlenout tak propast mezi akademickou obcí a průmyslem.

Kdy: 26. 3. 2020, 9:30 - 15:30

Kde: online, registrujte se zde

Seminář bude probíhat v angličtině.

 

DOPOLEDNÍ PROGRAM (EIC Pathfinder)

9:30 - 9:40 Úvodní slovo
Petr Pracna, NCP FET (Technologické centrum CAS)

9:40 - 10:40 Prvky programu EIC Pathfinder a vztah k EIC Accelerator
Viorel Peca, vedoucí oddělení EIC Pathfinder FET (Evropská komise)

10:40 - 11:00 Otázky a odpovědi

11:00 - 11:20 Úvahy z hodnocení projektů FET
Jiří Pfleger, hodnotitel FET (Ústav makromolekulární chemie AV ČR)

11:20 - 11:40 Zkušenosti z přípravy a implementace otevřeného projektu FET
Tomáš Čižmár (Ústav vědeckých přístrojů AV ČR)

11:40 - 12:00 Otázky a odpovědi

12:00 - 12:30 Pauza na oběd

ODPOLEDNÍ PROGRAM (EIC Accelerator)

12:30 - 12:40 Úvodní slovo
Michaela Vlková, NCP SME, přístup k rizikovému financování (Technologické centrum CAS)

12:40 - 13:40 Program urychlovače v rámci pilotního projektu EIC a vývoj směrem k Horizontu Evropa
Stéphane Ouaki, vedoucí oddělení finančních nástrojů (Evropská komise)

13:40 - 14:00 Otázky a odpovědi

14:00 - 14:20 Jak uspět v akcelerátoru: Projekt RAIKA (SME Instrument Phase 2)
Aylin Sali, spoluzakladatel společnosti Runecast

14:20 - 14:40 Jak prezentovat svůj nápad porotě investičních expertů?
Martin Zadražil, člen hodnotících panelů poroty (Tescan Orsay holding)

14:40 - 15:00 Nástroje a služby pro navrhovatele projektů Pathfinder a Accelerator
Antonio Carbone, malé a střední podniky, přístup k rizikovému financování, ICT (APRE)

15:00 - 15:30 Otázky a odpovědi, konec zasedání