Online Networking: INNOVATION IN ENVIRONMENT & ENERGY & CIRCULAR ECONOMY

Online Networking: INNOVATION IN ENVIRONMENT & ENERGY & CIRCULAR ECONOMY
24.4.2020

Technologické centrum AV ČR se rozhodlo ve světle současné situace a na pozadí veletrhu IFAT v Mnichově, který byl aktuálně posunutý na září 2020, uspořádat 4. – 5. května 2020 bilaterální schůzky virtuální formou prostřednictvím kooperační platformy v rámci sítě Enterprise Europe Network. Tímto způsobem nabízejí prostor setkat se on-line s dalšími registrovanými účastníky z celého světa (firmy, univerzity / R&D instituce, klastry apod.).

Hlavními tématy burzy jsou:

  • odpady a recyklace
  • obnovitelné zdroje
  • energetická účinnost
  • cirkulární ekonomika
  • voda a vodní hospodářství

Další podrobnosti, seznam aktuálně přihlášených zájemců (a jejich profilů) a možnost bezplatné registrace
(do 4. 5. 2020) naleznete na webu akce zde.