Nová výzva OPPIK Inovační vouchery

Nová výzva OPPIK Inovační vouchery
15.7.2020

15. července byl zahájen příjem žádostí o podporu ve Výzvě VI programu podpory Inovační vouchery OPPIK. Cílem výzvy je podpora komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi akademickou a soukromou sférou. Výzva je určena malým a středním podnikům, jež mohou podpory využít pro zahájení nebo zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Dotací z výzvy je možné využít na pokrytí 50 - 85 % neinvestičních výdajů v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu. Maximální výše dotace na projekt činí 1 milion Kč. Mezi podporované aktivity patří nákup expertního know-how a poradenských služeb od výzkumných organizací a laboratoří (např. měření, diagnostika, testování, návrhy nových systémů a konstrukcí, vývoj softwaru apod.)

Žádosti je možné podávat až do 31.12.2022. Při vyčerpání alokace 150 milionů však může být jejich příjem kdykoli ukončen, proto je doporučováno žádost podat co nejdříve.

Více informací k výzvě naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zdroj: Enovation