Přehled výzev na podporu řešení situace COVID-19 pro průmysl

Přehled výzev na podporu řešení situace COVID-19 pro průmysl
27.4.2020

V tomto článku shrnujeme výzvy různých poskytovatelů na podporu řešení situace vzniklé šířením viru COVID-19. 

Technologická agentura ČR připravuje 4. veřejnou soutěž programu ÉTA. Tato veřejná soutěž bude zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní. Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 29. dubna 2020. Další informace včetně předběžných parametrů naleznete zde.

Ministerstvo průmyslu a obchodu 16. dubna 2020 vyhlásilo výzvu programu podpory Inovační vouchery COVID-19 v rámci implementace OP PIK. Alokace pro výzvu V programu Inovační vouchery je stanovena ve výši 50 milionů korun. Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 17. dubna 2020 do 31. prosince 2020. Více informací zde.

Dále Ministerstvo vyhlásilo aktualizaci I. Výzvy Programu EXPANZE – záruky: COVID II s úpravou podmínek platných od 2. dubna 2020 v rámci implementace OP PIK. Důvodem aktualizace Výzvy je snaha o co nejrychlejší podporu podnikatelům v rámci řešení jejich ekonomických problémů v důsledku koronavirové pandemie. Více informací zde.

Přehled evropských i některých národních výzev a platforem přináší Technologické centrum AV ČR. K nalezení zde.