Kontaktní osoby

Členové realizačního týmu:

Mgr. <strong>Tereza McLaughlin Váňová</strong>

Mgr. Tereza McLaughlin Váňová

Koordinátor mezisektorové spolupráce
+420 792 311 399
Tereza má na starosti mezisektorovou spolupráci UCEEB s aplikační sférou, tj. průmyslem, malými a středními podniky a také veřejnými institucemi. Hlavní vykonávanou činností je nastavení a koordinace mezisektorové spolupráce, komunikace s firmami, příprava podkladů, mapování potenciálu firem pro mezinárodní spolupráci a podpora při přípravě návrhů projektů.
<strong>Karolina Tomešová</strong> MSc.

Karolina Tomešová MSc.

Koordinátor mezinárodní spolupráce
+420 775 402 676
Karolina zastává roli koordinátora mezinárodní spolupráce. Může poskytnout informace a expertízu o mezinárodních dotačních příležitostech a můžete se na ni obrátit, pokud máte zájem o spolupráci s UCEEB v tomto sektoru. Dále vede databázi potenciálních partnerů do mezinárodních projektů a organizuje zahraniční stáže a workshopy se zahraniční účastí.
Mgr. <strong>Daniela Stolařová</strong>

Mgr. Daniela Stolařová

Koordinátor mezisektorové spolupráce (národní dotace)
+420 770 155 943
Daniela zastává pozici koordinátora národní dotační spolupráce. Může poskytnout informace a expertízu o národních dotačních příležitostech pro firmy i výzkumné instituce a můžete se na ni obrátit, pokud máte zájem o spolupráci s UCEEB v tomto sektoru. Dále spravuje webové stránky EEB.CZ.
Mgr. <strong>Kristina Reist</strong>

Mgr. Kristina Reist

Koordinátor mobilit
+420 773 744 228
Kristina zastává roli koordinátora mobilit. Může poskytnout informace a expertízu v oblasti výzkumných stáží a studia v zahraničí.