Dotazník pro MSP k další soutěži v programu The Country for the Future „Inovace do praxe“

Dotazník pro MSP k další soutěži v programu The Country for the Future „Inovace do praxe“
24.2.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu žádá potenciální uchazeče o dotaci na zavádění inovace do praxe z řad malých a středních podniků o vyplnění krátkého dotazníku, na základě jehož vyhodnocení bude stanoven termín další soutěže v programu The Country for the Future a upřesněny podmínky soutěže.

Dotazník ve formátu .docx je ke stažení na stránkách MPO. Dotazník si prosím stáhněte, vyplňte a zašlete e-mailem na adresu korinkova@mpo.cz.