Nová kampaň Komerční banky O CO2 JDE

Nová kampaň Komerční banky O CO2 JDE
13.8.2021

Komerční banka si v souladu s Pařížskou dohodou o omezení produkce skleníkových plynů dala závazek dosáhnout do roku 2026 uhlíkové neutrality. V nové kampani O CO2 JDE podporuje projekty zaměřené na udržitelný rozvoj.

V rámci kampaně bylo natočeno 8 edukačních videí, jejichž cílem je přiblížit téma udržitelnosti široké veřejnosti. Na videu s názvem Otevřeně o obnovitelných zdrojích energie se podílel mezinárodní projekt RESINDUSTRY při ČVUT UCEEB.  

Projekt RESINDUSTRY, "Policies for Renewable Energy Sources in Industry" je podpořen z programu Interreg Europe financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).