SCI-PO 2020 - Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

3. ročník odborné konference, jejímž cílem je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI).

Dopolední část bude věnována hlavním přednáškám – jak si stojí česká věda v mezinárodním srovnání (IDEA CERGE EI), mezinárodní spolupráce (TC AV ČR) a její podpora (TA ČR). Následuje panelová diskuse s přednášejícími a hosty.

Odpolední část bude rozdělena do paralelních sekcí – první sekce bude tvořena příspěvky diskutujícími openscience, duševní vlastnictví, spolupráci vysokých škol a aplikační sféry a podporu inovací. Druhá sekce se bude věnovat problematice výzkumných infrastruktur a jejich řízení.

Registrační formulář naleznete na stránkách společnosti Alevia.

Zdroj: TC AV ČR

1.10.2020

CERGE-EI
Politických vězňů 7, Praha 1