Semináře na poptávku a stáže v Technologickém centru AV ČR

Semináře na poptávku a stáže v Technologickém centru AV ČR
27.7.2020

Technologické centrum AV ČR organizuje bezplatné informační semináře k rámcovým programům Evropské unie na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Technologické centrum AV ČR je národním konzultačním a školicím pracovištěm, které nabízí komplexní poradenství v oblasti přípravy a realizace projektů rámcových programů EU.

Kromě obecných informačních seminářů pro širší cílovou skupinu v rámci své činnosti pořádá i bezplatná školení "na míru", která přizpůsobí potřebám konkrétní organizace. V Technologickém centru AV ČR je dále možné domluvit i krátkodobou pracovní stáž pro projektové manažery a pracovníky grantových agentur.

Více informací a přihlašovací formulář naleznete na stránkách Technologického centra AV ČR.