Mezinárodní konference ECTP 2021

Mezinárodní konference ECTP 2021
10.6.2021

Letošní ročník konference Evropské technologické platformy pro stavebnictví, stavební prostředí a energeticky efektivní budovy se bude konat ve dnech 2. a 3. prosince 2021, tentokrát snad již naživo v Madridu. Pokud by bylo třeba, organizátoři jsou připraveni přejít na online verzi. Všichni však doufají, že půjde alespoň o hybridní akci s účastníky na místě a webovým přenosem.

První verze programu by měla být zveřejněna do konce června, struktura by měla být následující:
•    Úvodní plenární zasedání: jedno se bude zabývat politickými otázkami, druhé technologickou či průmyslovou problematikou.
•    Paralelní sekce: několik sekcí s průřezovými tématy a jedna pro každý ze 6 výborů ECTP a síť NTP.
•    Závěr konference je plánován na 3. prosince v 15:30.
•    Doplňkové aktivity / exkurze (konec 1. dne a/nebo odpoledne 2. den).
Prezentace, program a zpráva z předchozí konference ECTP jsou k dispozici zde.

Evropská technologická platforma pro stavebnictví, stavební prostředí a energeticky efektivní budovy (ECTP) je organizací, která podporuje a ovlivňuje budoucnost stavebního prostředí.

ECTP byla založena v roce 2004 a sdružuje přibližně 140 členských organizací ze stavebního sektoru a dalších odvětví z celého dodavatelského řetězce. ECTP je dnes jednou z 38 evropských technologických platforem (ETP). Jedná se o průmyslově vedené fórum, jež Evropská komise uznává jako klíčového aktéra při podpoře inovací, přenosu znalostí a evropské konkurenceschopnosti.
 

Zdroj: ECTP