Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje
30.10.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest pořádá 4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje, jejíž cílem je realizovat osvětu podnikatelské sféry i veřejnosti v oblasti oběhového hospodářství.

Do soutěže se mohou hlásit nejen výrobní podniky, stavební firmy, provozovatelé služeb, obce a orgány veřejné správy, ale také žáci a studenti všech typů škol, mimoškolní zařízení či nově i neziskové organizace, svazy, asociace, sdružení, spolky apod.

V 7 kategoriích spolu budou soutěžit projekty podporující odpovědný přístup k využívání surovin. Odborná porota bude hodnotit kreativitu ve využití materiálů a výrobků, které ukončily svou životnost, jako druhotných surovin nebo pro výrobu nových výrobků k použití.

Přihlášky do soutěže je možné podávat do 31. března 2021. Více informací o soutěži naleznete zde.