Partnerství pro biodiverzitu Call 2021

Partnerství pro biodiverzitu Call 2021
6.10.2021

Dne 1. října 2021 byla otevřena mezinárodní výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021. Je určena na podporu projektů zaměřených na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, a to ve všech prostředích (suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy). Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) je možné podávat do 30. 11. 2021, 15:00 SEČ.

V České republice je do mezinárodní výzvy zapojena Technologická agentura ČR (TA ČR) spolu s Ministerstvem životního prostředí. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu Prostředí pro život. TA ČR podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky, výzkumné organizace a organizační složky státu. Celková alokace TA ČR na výzvu je 730 000 EUR s maximální výší na projekt 300 000 EUR.

Více informací o výzvě naleznete na stránkách TA ČR, agentura navíc k otevřené výzvě pořádá i dva webináře (více informací zde).