Spolupráce s ČVUT UCEEB

Jste firma, město, státní správa nebo nadšenec a zajímá vás energeticky efektivní výstavba? Chcete s námi spolupracovat? Máte nápad a chcete ho dotáhnut dál? Chcete využít své znalosti a zkušenosti pro rozvoj spolupráce na národní nebo mezinárodní úrovni? Zaujala Vás některá technologie a chtěli byste o ni rozšířit své portfolio?

Naším cílem je posílit mezisektorovou spolupráci výzkumné organizace (uchazeče) s aplikační sférou, tj. průmyslem, malými a středními podniky a také veřejnými institucemi a zintenzivnit přenos znalostí a zkušeností zapojených subjektů mezi sebou i směrem k cílovým skupinám uživatelů takových znalostí a poznatků.

Konkrétní příklady:

Podporujeme energeticky efektivní výstavbu

  • Nabízíme výsledky naší vědecko-výzkumné činnosti
  • Spolupracujeme na projektech aplikovaného výzkumu
  • Reagujeme na potřeby průmyslu v EEV
  •  

Sledujeme a sdílíme trendy a vývoj EEV doma i v zahraničí

  • Sledujeme vývoj v oboru
  • Účastníme se zahraničních akcí a informujeme partnery
  • Inspirujeme se dobrou praxí

Kultivujeme stavební prostředí

  • Sbíráme podněty od členů, identifikujeme legislativní překážky
  • Usilujeme se o změny v legislativě
  • Připravujeme odborné studie pro veřejnou správu
  • Jsme v aktivním kontaktu s relevantními ministerstvy


Propojujeme špičkové organizace/firmy

  • Pořádáme pravidelná setkání pro partnery
  • Představujeme inovativní řešení, firmy, technologie a instituce
  • Propojujeme partnery doma a v zahraničí

 

Mgr. <strong>Tereza McLaughlin Váňová</strong>

Mgr. Tereza McLaughlin Váňová

Koordinátor mezisektorové spolupráce
+420 792 311 399
Tereza má na starosti mezisektorovou spolupráci UCEEB s aplikační sférou, tj. průmyslem, malými a středními podniky a také veřejnými institucemi. Hlavní vykonávanou činností je nastavení a koordinace mezisektorové spolupráce, komunikace s firmami, příprava podkladů, mapování potenciálu firem pro mezinárodní spolupráci a podpora při přípravě návrhů projektů.