Konference: Sustainable places 2020

Konference: Sustainable places 2020
27.3.2020

Cíle udržitelnosti a cíle v oblasti změny klimatu nelze splnit, aniž bychom se také zabývali budovami a zastavěným prostředím na úrovni budov, okresů a měst a zahrnuli naše dopravní a energetické infrastruktury. Konference Sustainable places se pyšní tím, že jsou ideální platformou pro šíření výzkumu, vedení seminářů, sdružování projektů EU a vytváření kontaktů mezi zúčastněnými stranami všeho druhu.

SP2020 se bude konat po dobu tří dnů. Mezi úvodními a závěrečnými přednáškami klíčových témat se budou konat paralelní technické semináře a workshopy. 

Konference každý rok přináší témata, která formují, jak přemýšlíme o budovách a zastavěném prostředí. Osmý ročník konference (SP2020) se bude zabývat následujícími specifickými tématy:

Cirkulární ekonomika
Integrovaná fotovoltaika budov
Lokální energetické komunity
Udržitelná digitální infrastruktura

Konference vždy byla otevřena všem tématům souvisejícím s budováním udržitelnosti a nejčastěji odrážejí priority společenských výzev Evropské komise a cíle OSN pro udržitelný rozvoj. V minulých ročnících konference byly zahrnuty příklady technických řešení nebo přímo workshopy. Např.: Energetická účinnost v budovách, Inteligentní sítě a reakce na poptávku, Technologie obnovitelné energie, Zásobárna energie
Dálkové vytápění a chlazení, Přírodní řešení, Cirkularita, Digitalizace a technologie ke snížení mezery v energetické náročnosti.

Více informací zde.