Možnosti financování výzkumu a vývoje v oblasti energeticky efektivní výstavby

Možnosti financování výzkumu a vývoje v oblasti energeticky efektivní výstavby
2.11.2020

 V novém programovém období EU v letech 2021 až 2027 dojde ke změnám programů poskytujících finance pro energeticky efektivní výstavbu a výzkumu. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zve všechny zájemce na online seminář, na kterém představí možnosti financování projektů v oblasti energeticky efektivní výstavby po roce 2020.

Na celoevropské úrovni se to bude týkat nového rámcového programu Horizont Evropa, který navazuje na právě probíhající program Horizont 2020. V České republice se rozběhnou nové operační programy Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu) a Životní prostředí (řízený Ministerstvem životního prostředí).

Online seminář se bude konat ve středu 9. prosince 2020 od 13:30.

Registrovat k účasti se můžete zdarma.

Seminář se bude konat rámci projektu LTI19013 „Zvýšení kvality podpůrné infrastruktury v oblasti energeticky efektivní výstavby“ podpořeného programem Inter Excellence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.