Soutěž Nový evropský Bauhaus 2022

Soutěž Nový evropský Bauhaus 2022
1.2.2022

Byl vyhlášen druhý ročník úspěšné soutěže Nový evropský Bauhaus. Přihlášky je požné podávat do 28. února 2022 (19:00 SEČ).

Nový evropský Bauhaus je environmentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic. Stejně jako loni, kdy proběhl první ročník soutěže, je i letos cílem ocenit nové nápady i stávající projekty mladých talentovaných lidí, které se zabývají udržitelností, inkluzivností a estetikou a jež přibližují Zelenou dohodu pro Evropu lidem a místním komunitám.

Ceny budou uděleny projektům a nápadům ve čtyřech kategoriích:

  • opětovné propojení s přírodou,
  • opětovné získání pocitu sounáležitosti,
  • upřednostnění nejpotřebnějších míst a osob,
  • podpora dlouhodobého a integrovaného (oběhového) myšlenkového přístupu v průmyslovém ekosystému zohledňujícího životní cyklus.

Kategorie odrážejí čtyři tematické osy transformace Nového evropského Bauhausu, které byly identifikovány ve fázi, kdy vznikla koncepce celé iniciativy za účasti tisíců lidí a organizací, jež přispěli svými názory a zkušenostmi. Přihlášky se budou posuzovat s ohledem na tři základní hodnoty iniciativy: udržitelnost, estetiku a inkluzi. Přihlásit se mohou lidé z celého světa, jejich projekty či nápady se však musí týkat Evropské unie.

Více informací o souteži naleznete zde.