Výzva OP PIK Technologie

Výzva OP PIK Technologie
26.2.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu 17. února 2020 vyhlásilo XI. Výzvu z programu Technologie v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, která je zaměřena na podporu zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Alokace pro XI. Výzvy programu podpory Technologie je stanovena ve výši 250 mil. Kč.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 9 března 2020 do 25. května 2020.

Míra podpory je maximálně 45 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 450 tis. Kč, maximální 1,5 mil. Kč.

Všechny potřebné informace najdete na stránkách MPO zde.