O platformě EEB-CZ

Platforma EEB-CZ je tvořena a spravována Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT. EEB-CZ je podporovaná z projektu EEB-CZ (LTI19013) programu Inter-Excellence, podprogramu Inter-Inform (MŠMT) a navazuje na projekt realizovaný v rámci programu EUPRO II „Podpora mezinárodního profilování výzkumu ČR v oblasti energeticky efektivní výstavby“.

Cíle projektu EEB-CZ jsou v dlouhodobé perspektivě následující:

  • zvýšit počet a kvalitu projektových žádostí podávaných do mezinárodních výzev prostřednictvím zvýšení kvality podpůrné infrastruktury (odborného poradenského zázemí pro přípravu žádostí a řízení projektů)
  • prohloubit vztahy se zahraničními výzkumnými institucemi;
  • posílit mezisektorovou spolupráce v oblasti energeticky efektivní výstavby a souvisejících oborech;
  • zvýšit povědomí o mezinárodních projektových výzvách.

Řešitelský tým projektu:

doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph. D. (hlavní řešitel), Bc. Kateřina Mrkvičková (manažerka projektu), Mgr. Tereza McLaughlin Váňová (koordinátorka mezisektorové spolupráce), Karolina Tomešová MSc. (koordinátorka mezinárodní spolupráce), Ing. Eva Smolíková Ph. D. (koordinátorka mezinárodní spolupráce), Mgr. Kristina Reist (koordinátorka mobilitních výzev), Mgr. Daniela Stolařová (koordinátorka mezisektorové spolupráce), Mgr. Barbora Vlasatá (koordinátorka projektu), Lucie Siskosová DiS. (asistentka projektu)