Zelená dohoda pro Evropu: veřejná diskuze k evropským směrnicím

Zelená dohoda pro Evropu: veřejná diskuze k evropským směrnicím
8.9.2020

Zbývají dva týdny veřejné diskuze ke Směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a Směrnici o energetické účinnosti v rámci Zelené dohody pro Evropu.

Jedním z cílů Zelené dohody pro Evropu je zvýšení ambicí EU v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí, aby bylo do roku 2030 dosaženo snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 50 %. V souvislosti s tím byla identifikována řada evropských právních předpisů týkajících se klimatu, energetiky a životního prostředí, které je třeba přezkoumat a v případě potřeby revidovat.

Veřejná diskuze ke Směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (2018/2001/EU) a Směrnici o energetické účinnosti (2012/27/EU and 2018/2002/EU) je otevřena od 3. srpna 2020 a bude uzavřena dne 21. září 2020. Více informací naleznete zde.