Konference Business2Science

Konference Business2Science
15.9.2021

V září 2021 proběhne první ročník konference Business2Science (B2S), jejíž cílem je přispět k efektivní spolupráci mezi světy podnikání a akademického výzkumu.

Konference se uskuteční dne 23. září 2021 od 9:30 v Moravskoslezském inovačním centru Ostrava. Vystoupí na ní významní řečníci z obou sfér a nebudou chybět ani panelové diskuse, případové studie, networkingové prostory spojené s meetpoints či stánky, ve kterých mohou firmy a výzkumné týmy představit nejnovější výsledky své práce.

Více informací a program naleznete na webových stránkách akce.