Pro veřejnou správu

 Jsme partnerem veřejné správy pro strategické rozhodování v oblasti energeticky efektivní výstavby

Poskytujeme analytické podklady a odborná stanoviska. Reprezentujeme národní odborné zájmy. Podporujeme účast českých odborníků v mezinárodních strukturách.

  • Jsme jednotným kontaktním místem pro obor energeticky efektivní výstavby (EEV) v České republice, partnerem veřejné správy pro strategická rozhodování v oboru EEV
  • Vytváříme a prezentujeme poziční dokumenty k připravované legislativě v oboru EEV na národní i evropské úrovni
  • Poskytujeme analytické podklady pro informované rozhodování veřejné správy v oblasti EEV
  • Reprezentujeme národní odborné zájmy na úrovni EU a jsme prostředníkem pro informovanou diskuzi o vývoji oboru EEV na mezinárodní úrovni
  • Podporujeme účast českých odborníků v mezinárodních sítích a projektech financovaných EU v oboru a posilujeme tak význam těchto sítí pro ČR
  • Informujeme národní stakeholdery o příležitostech mezinárodní mobility pro začínající a pokročilé výzkumníky v oboru EEV a zvyšujeme tak povědomí o stávajících projektech a infrastrukturách na podporu mobility a jejich efektivní využívání