Výzva programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Výzva programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů
10.3.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu V-2021 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.

Dotace je určená pro obce a města v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a v dalších hospodářsky problémových regionech. Podmínkou je budoucí využití obnoveného brownfieldu k podnikatelským účelům. Podpora se pohybuje od 60 % pro kraje do 95 % pro nejmenší obce. Výše dotace pro jeden projekt může být max. 60 mil. Kč.

Cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 210 mil. Kč. Příjem žádostí bude ukončen 30. června 2021.

Podrobné informace k výzvě naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.