Workshop ČVUT UCEEB na URBIS 2020

Workshop ČVUT UCEEB na URBIS 2020
24.8.2020

Jak chytře na energetiku, dešťovku a péči o budovy? Co může městům a obcím přinést spolupráce s výzkumníky?

Jak ve městě nastartovat inovativní projekty tak, aby jejich realizace byla po všech stránkách udržitelná? Kde jsou hranice mezi inovativním a ekonomicky efektivním projektem? Co v realitě znamená pilotní projekt? S výzkumníky z několika oborů v rámci interdisciplinárního centra ČVUT UCEEB budeme diskutovat zkušenosti z desítek projektů s českými obcemi nejen v oblastech výstavby, energetiky a informačních technologií.

V druhé části workshopu se zaměříme na přínosy, bariéry a zkušenosti se zaváděním přírodě blízkých řešení hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve městech. Představíme průběžné výsledky projektu Voda ve městě, který má za cíl formou metodického návodu pomoci obcím překonávat nejčastější bariéry a hledat i další přínosy systému i jednotlivých opatření HDV. Důraz je kladen na projekty realizované městem jako investorem a na opatření realizovaná zejména na veřejných prostranstvích.

Pozvánku s podstatnými informacemi naleznete zde. Vše o veletrhu URBIS naleznete zde.

V případě zájmu Vám pošleme kód k vygenerování vstupenky zdarma. Kontaktní e-mail: daniela.stolarova@cvut.cz.

Výzkum byl podpořen a financován Technologickou agenturou České republiky z programu Éta.