Novinky

Soutěž o bezplatnou účast na třídenním workshopu EIT Digital
5.11.2015

Soutěž o bezplatnou účast na třídenním workshopu EIT Digital

Znalostní a inovační společenství EIT Digital vyhlásilo v rámci programu ARISE Europe soutěž o bezplatnou účast na třídenním workshopu v kolokačním centru v Budapešti. Zapojit se mohou studenti a absolventi oborů informačních technologií, výpočetních věd, matematiky nebo počítačového inženýrství (bakalářská či magisterská úroveň).

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014
4.11.2015

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014

Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR pod vedením místopředsedy Pavla Bělobrádka vypracovala podrobnou analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím za rok 2014. Zpráva detailně popisuje současný stav českého výzkumu, navrhuje řešení jeho nedostatků, pojmenovává trendy a analyticky porovnává české a zahraniční přístupy.

Nominace na EIT Awards 2016
2.11.2015

Nominace na EIT Awards 2016

Jedním z hlavních cílů Evropského technologického a inovačního institutu (EIT) je vytvářet prostředí umožňující růst podnikání a inovací. V rámci této snahy EIT každoročně organizuje soutěž „EIT Awards“, prostřednictvím které odměňuje evropské začínající společnosti, inovační projekty a mladé podnikatelské talenty, kteří jsou zároveň členy jednoho ze znalostních a inovačních společenství (KIC).

Horizont 2020: výzvy ke smluvnímu partnerství v energeticky efektivní výstavbě
29.10.2015

Horizont 2020: výzvy ke smluvnímu partnerství v energeticky efektivní výstavbě

V říjnu 2015 byly vyhlášeny nové výzvy ke smluvnímu partnerství (Contractual Public-Private Partnerships, cPPPs) v energeticky efektivní výstavbě (EeB) v rámci programu Horizont 2020. Jejich cílem je podpora ekologických technologií a vývoje energeticky účinných systémů a materiálů pro použití v nově budovaných či renovovaných budovách, které mají potenciál drasticky zredukovat objem emisí CO₂. V roce 2016 má být žadatelům rozděleno 57 milionů eur.

Platforma na Bussines Boosteru KIC InnoEnergy
29.10.2015

Platforma na Bussines Boosteru KIC InnoEnergy

Ve dnech 21. – 22. října 2015 se konala konference Business Booster 2015 v Berlíně, pořádaná jedním ze znalostních a inovačních společenství Evropského technologického a inovačního institutu, KIC InnoEnergy. V rámci akce se setkalo několik stovek zástupců společností, které se zabývají inovacemi v udržitelné energetice. Platforma EEB-CZ se konference zúčastnila a nyní Vám přináší přehled nejdůležitějších informací.

Odstartovala Nová zelená úsporám
26.10.2015

Odstartovala Nová zelená úsporám

Ve čtvrtek, 22. 10., byl spuštěn dotační program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. V příštích šesti letech nabídne celkem 27 miliard korun. Novinkou je možnost žádat o dotace na zateplení a renovace rodinných domů průběžně, v rámci kontinuální výzvy.

Zúčastnili jsme se veřejné konzultace na téma hodnocení směrnice o energetické náročnosti budov
23.10.2015

Zúčastnili jsme se veřejné konzultace na téma hodnocení směrnice o energetické náročnosti budov

Od 30. června do 30. října 2015 probíhá veřejná konzultace Evropské komise na téma hodnocení směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) z roku 2010. Platforma EEB-CZ v jejím rámci připravila ve spolupráci s externími odborníky poziční dokument.

EIT zveřejnil kritéria hodnocení nových znalostních a inovačních společenství v roce 2016
22.10.2015

EIT zveřejnil kritéria hodnocení nových znalostních a inovačních společenství v roce 2016

Evropský inovační a technologický institut v říjnu zveřejnil hodnotící kritéria výzev znalostních a inovačních společenství (KIC). Pro další posílení dopadu a zvýšení motivace k inovacím, které jsou nezbytné k překonání hlavních společenských výzev, EIT pokračuje v rozšiřování svých aktivit a plánuje zveřejnit výzvy k předkládání projektových návrhů ve dvou nových znalostních a inovačních společenstvích: