Menu

Novinky

Studie Renovační strategie budov v ČR
10.3.2015

Studie Renovační strategie budov v ČR

Hlavním důvodem snižování energetické náročnosti budov a tím zvyšování jejich energetické efektivity je jejich pozitivní vliv na energetickou politiku Evropy a změny klimatu. Jde o prakticky uchopitelný nástroj, ke kterému mohou přistoupit administrativní budovy, panelové byty i rodinné domy, na jejichž vytápění se spotřebuje nejvíce energie (odhadem se jedná o 68 %).

Příležitost pro města - finanční podpora energetickým a klimatickým plánům
9.3.2015

Příležitost pro města - finanční podpora energetickým a klimatickým plánům

Francouzský distrikt Essonne County, od roku 2006 člen energetických měst, publikoval inspirativní resumé výsledků, kterých dosáhl během své účasti na evropském projektu LIFE+ CLIMATE. Mezisektorové úspěchy přináší zajímavé náměty pro česká města.

Novela energetického zákona - jak na ní?
6.3.2015

Novela energetického zákona - jak na ní?

Novela českého energetického zákona prošla projednáním výborů Poslanecké sněmovny a míří do druhého čtení. Na novelu existují dva hlavní názorové proudy. Na jedné straně opakování solárního boomu a na straně druhé likvidace drobných provozovatelů vnořených fotovoltaických elektráren. Novela by měla začít platit od začátku roku 2016.

Nástroj k přilákání soukromých investic
6.3.2015

Nástroj k přilákání soukromých investic

Přilákání soukromých investic do oblasti energetické efektivity má za cíl nový finanční nástroj Evropské komise a Evropské investiční banky, který se objevil koncem ledna v programu "LIFE". Privátní zdroje pro energetickou efektivitu - PF4EE. Očekává se, že na snižování energetické náročnosti zde bude k dispozici nejméně 500 milionů EUR.

Normy CEN otevřeny k připomínkování
23.2.2015

Normy CEN otevřeny k připomínkování

Federace REHVA vyzývá členská sdružení a své přívržence k připomínkování konceptů evropských norem. Veřejné šetření většiny norem již probíhá či bylo zahájeno začátkem roku 2015. V současné době téměř 20 návrhů norem a jejich související technické zprávy jsou na připomínkování CEN, v oblasti systémů vytápění budov (CEN / TC 228) nebo větrání pro budovy (CEN / TC 156). Připomínkování těchto pilotních dokumentů končí datem 31. 3. 2015.

Důvěra investorů v energeticky efektivní renovace
17.2.2015

Důvěra investorů v energeticky efektivní renovace

Investice do energeticky efektivních renovací budov jsou odhadovány na 3,5 bilionu euro. Je jasné, že tyto finance mohou pocházet jen ze soukromého sektoru. Proto na konci roku 2014 zahájil Environmental Defence Fund Europe iniciativu "Evropský projekt důvěry investorů - Investor Confidence Project Europe (ICP Europe)" k urychlení investic do energetické účinnosti standardizací procesu projektové přípravy a související dokumentace.

Rychlý přehled zdrojů financování zelené energie
17.2.2015

Rychlý přehled zdrojů financování zelené energie

Pakt starostů a primátorů (The Covenant of Mayors) vydal rychlý přehled finančních příležitostí projektů udržitelné energie pro období 2014 - 2020, se zaměřením na místní ekonomiku, aby poskytnul souhrnný přehled různých dostupných příležitostí financování projektů udržitelné energie na místní úrovni.   

Pobídky finančního sektoru zelenému bydlení
10.2.2015

Pobídky finančního sektoru zelenému bydlení

Jednou z překážek pro transformaci stavebního sektoru k energetické účinnosti jsou chybějící nástroje a pobídky na finančním trhu. Příkladem přístupu finančního sektoru nejen k podpoření výstavby, ale zejména renovaci stávajícího bytového fondu může být nový nástroj spuštěný na americkém trhu - hypotéka se sníženu úrokovou sazbou pro budovy s energetickou certifikací.