Menu

Novinky

Zpráva EEB-CZ z debaty Cíle energetické účinnosti
9.10.2014

Zpráva EEB-CZ z debaty Cíle energetické účinnosti

V červnu tohoto roku uplynul termín, do kterého měla být všemi členskými státy EU transponovaná
směrnice o energetické účinnosti z roku 2012. Ta má podnítit zvyšování energetické účinnosti směrem k
cíli 20 % do roku 2020. Sdělení Evropské komise, které bylo vydáno na konci července 2014, nicméně
ukazuje, že zvýšení energetické účinnosti o 20 % bude obtížné do roku 2020 zcela splnit a očekávané
snížení by se mělo pohybovat okolo 18 - 19 %. Na začátku roku navíc Evropská komise vypracovala návrh klimaticko-energetického rámce EU do roku 2030, jehož poslední znění navrhuje cíl 30 % energetických úspor. O finální podobě rámce a závazných cílech bude rozhodovat Evropská rada ve dnech 23. a 24. října 2014.

Debata se věnovala tomu, jaký vliv měla opatření související s energetickou účinností na ekonomiku ČR a EU a jaké by měly být cíle pro rok 2030.

Zpráva z konference INNOVA 2014
3.10.2014

Zpráva z konference INNOVA 2014

Potenciál pro smluvní výzkum v Plzeňském kraji, potenciál pro spolupráci s německými subjekty, zkušenosti a problémy v oblasti transferu technologií, odpočet výzkumu a vývoje z daní či nové dotační příležitosti pro firmy – tyto témata vévodila programu konference INNOVA 2014.
Na půdě nového výzkumného centra NTIS Západočeské univerzity v Plzni diskutovalo téměř 60 expertů z oblasti hospodářství i vědy o přeshraničních možnostech spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Platforma EEB-CZ byla mezi nimi. Přinášíme Vám ty nejzajímavější postřehy z konference.

Výstupy projektu Cohereno mapující renovace domů s téměr nulovou spotřebou energie
22.9.2014

Výstupy projektu Cohereno mapující renovace domů s téměr nulovou spotřebou energie

Ačkoli technologická řešení pro renovaci budov  na budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou dostupné, stále chybí modely spolupráce v rámci dodavatelského řetězce. Projekt se snaží ukázat jak mohou být eliminovány bariéry efektivní spolupráce. 

Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020 – webová stránka spuštěna
22.9.2014

Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020 – webová stránka spuštěna

ZEBRA2020 se zaměřuje na sledování přechodu trhu na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero-Energy Buildings - nZEBs). Cílem projektu je rozvinout doporučení a strategie pro stavební průmysl a policy makery a urychlit uvádění nZEBs na trh.

Aktualizovaná pozice ČR k novým klimaticko-energetickým cílům EU
19.9.2014

Aktualizovaná pozice ČR k novým klimaticko-energetickým cílům EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a s ostatními rezorty připravilo materiál "Pozice ČR k jednáním o klimaticko-energetickém rámci EU do roku 2030", který Výbor pro EU na vládní úrovni schválil 10. září 2014. Došlo tak k aktualizaci původní pozice z jara 2014. Česká republika původně podporovala stanovení jediného cíle — snižování emisí skleníkových plynů. Cíle pro energetickou účinnost a podíl obnovitelných zdrojů, ač nezávazné, odmítala s odkazem na nejasné ekonomické dopady takto nastavených cílů a zároveň poukazovala na jejich možnou kanibalizaci. S takto formulovaným názorem zůstala ČR téměř osamocena. Aktualizace pozice ČR přináší posun více evropským směrem.

Švýcarsko je nově částečně přidruženo k Horizontu 2020
19.9.2014

Švýcarsko je nově částečně přidruženo k Horizontu 2020

Od pondělí 15. září 2014 je Švýcarsko považováno za asociovanou zemi k některým částem programu Horizont 2020. Oznámení bylo učiněno na základě dohody o částečném přidružení Švýcarské federace k H2020, které bylo dosaženo v létě tohoto roku. Podpis dohody se očekává začátkem prosince 2014 po skončení příslušných procedur na obou stranách.

Evropský etický kodex pro Energy Performance Contracting
18.9.2014

Evropský etický kodex pro Energy Performance Contracting

Kodex, který má zaručit větši transparentnost trhu  v oblasti energy performance contracting, publikoval projekt Transparense podporovaný Evropskou komisí, iniciativou Intelligent Energy Europe (IEE).

 

 

ČR je pro německé investory druhou nejatraktivnější zemí v regionu střední a východní Evropy
18.9.2014

ČR je pro německé investory druhou nejatraktivnější zemí v regionu střední a východní Evropy

Česko-německá obchodní a průmyslová komora zvěřejnila výsledky studie Hodnocení kvality investičního prostředí v zemích střední a východní Evropy 2014. 
Společného průzkumu ČNOPK a dalších 15 německých zahraničních hospodářských komor se zúčastnilo téměř 1 500 zahraničních investorů působících v zemích střední a východní Evropy. Stejně jako v loňském roce zůstalo Česko v žebříčku atraktivity investičních lokalit v těsném závěsu za Polskem.