Menu

Kalendář akcí

Konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov

21.11.2017 - 22.11.2017

Hradec Králové

Ve dnech 21. - 22. listopadu 2017 se v Hradci Králové koná již 13. ročník celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov s podtitulem Energeticky úsporné stavění. 

Národní informační den programu NMPB

22.11.2017

Praha

Technologické centrum AV ČR pořádá 22.11. 2017 národní informační den zaměřený na průmyslové technologie v programu H2020. 

Národní informační den programu NMPB

22.11.2017

Praha

Technologické centrum AV ČR pořádá ve středu 22. listopadu 2017 národní informační den k pracovnímu programu Nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie, pokročilá výroba a zpracování (NMBP) na roky 2018-2020.  

Mezinárodní konference Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století

23.11.2017 - 24.11.2017

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2017 se v Litoměřicích uskuteční 3. mezinárodní konference s názvem Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století. Konferenci pořádá město Litoměřice ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities, Národní sítí Zdravých měst České republiky a Sdružením energetických manažerů měst a obcí.  

Národní informační den: ICT v H2020

24.11.2017

Praha

Technologické centrum AV ČR pořádá Národní informační den: Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020, který se uskuteční 24. listopadu 2017. 

Green Technology Solutions for the Building Sector

24.11.2017

Vídeň, Rakousko

Jihomoravské inovační centrum (JIC) společně s partnery z Bratislavy a Vídně pořádá networkingovou akci zaměřenou na zelené technologie a jejich využití v budovách.

Seminář: Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem

24.11.2017

Olomouc

Ok4Inovace, sdružení na podporu inovací v Olomouckém kraji, pořádá v pátek 24. listopadu 2017 v Olomouci seminář na téma Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem.
 

7. Mezinárodní konference zaměřená na odolnost budov

27.11.2017 - 29.11.2017

Bangkok, Thajsko

7. Mezinárodní konference zaměřená na odolnost budov s tématem „Využití vědeckých poznatků v politickém i praktickém omezování nebezpečí při katastrofách“ se bude konat v listopadu 2017 za organizace Globálního centra odolnsti vůči katastrofám na University of Huddersfield ve Spojeném království.

Proběhlé akce

Letní škola Materiály pro obnovitelnou energii

11.6.2014 - 18.6.2014

Erice

Mezinárodní letní škola "Materials for Renewable Energy" představí nejnovější materiály a budoucí perspektivu pro materiály aplikované ve výrobě a skladování obnovitelné a udržitelné energie.

World Renewable Energy Congress XIII (WREN/WREC)

3.8.2014 - 8.8.2014

WREN/WREC kongres se zaměřuje na různé aspekty obnovitelných zdrojů, stavebních technologií, životního prostředí, včetně technologií ve fotovoltaice a jejich aplikace. Na kongresu vystoupí výjimeční přednášející a průkopníci nejnovějších průmyslových technologií.

Mezinárodní konference přenosu tepla a proudění kapalin

11.8.2014 - 12.8.2014

Praha

V dnech 11. až 12. srpna 2014 se v Praze uskuteční jedna z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí v oblasti přenosu tepla a proudění kapalin.

Praha hostí 8 mezinárodních konferencí v jednom týdnu

11.8.2014 - 15.8.2014

Mezi 11. a 15. srpnem 2014 se v hlavním městě uskuteční série osmi konferencí, které spojí odborníky z celého světa. Konference se budou zabývat tématy od environmentalistiky přes IT až po strojírenství. Pozornost si zaslouží zejména konference zaměřená na nanotechnologie. Ta se vůbec poprvé bude konat mimo Kanadu, odkud pochází organizátor série akcí International Academy of Science, Engineering and Technology.

4th Smart Technology and Communications Technology Forum

18.8.2014

Varšava

Čtvrtý ročník technologického fóra se zaměřuje na témata Smart Grid a Smart metering. V relativně krátké době se akce vyvinula z místní události ve významnou mezinárodní konferenci v oblasti průmyslu. Hlavním cílem tohoto fóra je přivést dohromady odborníky tohoto zaměření z různých regionů pro výměnu zkušeností a sdílení nejnovějších poznatků.

Seminář Energy Projects 2014-2020

28.8.2014 - 29.8.2014

Energy Projects 2014-2020:
Financing Energy Efficiency and Renewables in the Current Programming Period

Dvoudenní seminář pořádaný European Academy for Taxes , Economics & Law je určený primárně ředitelům a vedoucím pracovníkům a manažerům z veřejných i soukromých organizací z oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie se zájmem o evropské zdroje financování (národní ministerstva, univerzity, výzkumná centra, soukromé podniky, poskytovatele energií, konzultační společnosti, investory a developery aj.).

Výzkum, vývoj a inovace – mezinárodní spolupráce (Horizont 2020, COSME)

2.9.2014

Cílem akce je pomoci podnikatelům, vysokým školám, výzkumným organizacím nalézt vhodného projektového partnera v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Informovat o možnostech podpory z programů HORIZONT 2020 a COSME. Účast na semináři i na dvoustranných jednáních je ZDARMA.

14. ročník Mezinárodního sympozia dálkového vytápění a chlazení

7.9.2014 - 9.9.2014

Stockholm

Cílem sympozia je vytvářet mezinárodní výzkumnou komunitu v oblasti rozvoje ústředního rozvodu energií. Sympozium je nejvýznamnějším místem setkání pro účely otestování výzkumných poznatků a vzdělávání v této oblasti. Pořadatelem konference je Swedish District Heating Association.