Menu

Kalendář akcí

Města budoucnosti

23.4.2018

CIIRC ČVUT PRAHA 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3

Dny teplárenství a energetiky - konference

24.4.2018 - 25.4.2018

Hradec Králové

Teplárenské sdružení ČR pořádá 24. ročník konference, nejvýznamnější a největší v oboru, s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky.

URBIS SMART CITY FAIR – Veletrh chytrých řešení pro města a obce

25.4.2018 - 28.4.2018

Brno

První plnohodnotný ročník mezinárodního veletrhu, navazující na loňský pilot. 

CYSENI 2018: Mezinárodní konference mladých vědců o energetických otázkách

23.5.2018 - 25.5.2018

Kaunas, Litva

Litevský energetický institut pořádá příští rok v květnu v Kaunasu 15. mezinárodní konferenci mladých vědců o energetických otázkách s názvem 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018). 

Smart Cities Symposium Prague 2018

24.5.2018 - 25.5.2018

Praha

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ČVUT pořádá ve dnech 24. - 25. května 2018 již 4. ročník konference zaměřené na chytrá města pod názvem Smart Cities Symposium Prague 2018.  

C4E FORUM 2018

13.6.2018 - 16.6.2018

Narvil, Polsko

Ve dnech 13. - 16. června 2018 se bude konat 2. ročník konference zaměřující se na energeticky efektivní výstavbu ve střední a východní Evropě. 

Alternativní zdroje energie 2018

20.6.2018 - 21.6.2018

Kroměříž

Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Alternativní zdroje energie ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), s Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Solární asociací (SA) pořádá konferenci Alternativní zdroje energie 2018. 

Proběhlé akce

Letní škola Materiály pro obnovitelnou energii

11.6.2014 - 18.6.2014

Erice

Mezinárodní letní škola "Materials for Renewable Energy" představí nejnovější materiály a budoucí perspektivu pro materiály aplikované ve výrobě a skladování obnovitelné a udržitelné energie.

World Renewable Energy Congress XIII (WREN/WREC)

3.8.2014 - 8.8.2014

WREN/WREC kongres se zaměřuje na různé aspekty obnovitelných zdrojů, stavebních technologií, životního prostředí, včetně technologií ve fotovoltaice a jejich aplikace. Na kongresu vystoupí výjimeční přednášející a průkopníci nejnovějších průmyslových technologií.

Mezinárodní konference přenosu tepla a proudění kapalin

11.8.2014 - 12.8.2014

Praha

V dnech 11. až 12. srpna 2014 se v Praze uskuteční jedna z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí v oblasti přenosu tepla a proudění kapalin.

Praha hostí 8 mezinárodních konferencí v jednom týdnu

11.8.2014 - 15.8.2014

Mezi 11. a 15. srpnem 2014 se v hlavním městě uskuteční série osmi konferencí, které spojí odborníky z celého světa. Konference se budou zabývat tématy od environmentalistiky přes IT až po strojírenství. Pozornost si zaslouží zejména konference zaměřená na nanotechnologie. Ta se vůbec poprvé bude konat mimo Kanadu, odkud pochází organizátor série akcí International Academy of Science, Engineering and Technology.

4th Smart Technology and Communications Technology Forum

18.8.2014

Varšava

Čtvrtý ročník technologického fóra se zaměřuje na témata Smart Grid a Smart metering. V relativně krátké době se akce vyvinula z místní události ve významnou mezinárodní konferenci v oblasti průmyslu. Hlavním cílem tohoto fóra je přivést dohromady odborníky tohoto zaměření z různých regionů pro výměnu zkušeností a sdílení nejnovějších poznatků.

Seminář Energy Projects 2014-2020

28.8.2014 - 29.8.2014

Energy Projects 2014-2020:
Financing Energy Efficiency and Renewables in the Current Programming Period

Dvoudenní seminář pořádaný European Academy for Taxes , Economics & Law je určený primárně ředitelům a vedoucím pracovníkům a manažerům z veřejných i soukromých organizací z oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie se zájmem o evropské zdroje financování (národní ministerstva, univerzity, výzkumná centra, soukromé podniky, poskytovatele energií, konzultační společnosti, investory a developery aj.).

Výzkum, vývoj a inovace – mezinárodní spolupráce (Horizont 2020, COSME)

2.9.2014

Cílem akce je pomoci podnikatelům, vysokým školám, výzkumným organizacím nalézt vhodného projektového partnera v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Informovat o možnostech podpory z programů HORIZONT 2020 a COSME. Účast na semináři i na dvoustranných jednáních je ZDARMA.

14. ročník Mezinárodního sympozia dálkového vytápění a chlazení

7.9.2014 - 9.9.2014

Stockholm

Cílem sympozia je vytvářet mezinárodní výzkumnou komunitu v oblasti rozvoje ústředního rozvodu energií. Sympozium je nejvýznamnějším místem setkání pro účely otestování výzkumných poznatků a vzdělávání v této oblasti. Pořadatelem konference je Swedish District Heating Association.