Ministr životního prostředí podepsal za ČR Pařížskou klimatickou smlouvu

Ministr životního prostředí podepsal za ČR Pařížskou klimatickou smlouvu
25.4.2016

Podpis klimatické smlouvy odstartoval její ratifikační proces. Aby byla platná celosvětově, musí ji podepsat alespoň 55 států Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu odpovědných za alespoň 55 % celkových globálních emisí skleníkových plynů. „Dohoda by měla vstoupit v platnost od roku 2020. V České republice ji musí v rámci ratifikace ještě schválit Parlament a podepsat prezident republiky.“

Evropská unie se zavázala snížit své emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 40 % oproti roku 1990. S ohledem na cíle EU k roku 2030 byly stanoveny i cíle aktuálně připravované Politiky ochrany klimatu v ČR, kterou nyní zpracovává Ministerstvo životního prostředí.

Více informací najdete na stránkách ministerstva životního prostředí.