Strategie EU pro vytápění a chlazení

Strategie EU pro vytápění a chlazení
2.5.2016

Evropská komise zveřejnila v únoru 2016 jako součást zimního energetického balíčku sdělení COM(2016) 51 "Strategie EU pro vytápění a chlazení".

Problém ve snižování energetické náročnosti budov spatřuje Komise hlavně v motivaci k efektivnímu nakládání s energií spotřebovanou na vytápění a chlazení. Ta ve velké míře závisí na skutečnosti, zda se v konkrétním případě jedná o soukromou obytnou budovu, soukromou pronajatou budovu nebo budovu ve vlastnictví orgánů státní správy a je závislá na nastavených pravidlech užívání.

Komise proto vyzývá členské státy, aby přezkoumaly své majetkové právo pro rozdělování zisků a nákladů ze zlepšené energetické účinnosti mezi majitele a nájemníky. Dále aby vyčlenily část prostředků pro financování zlepšení energetické účinnosti v energeticky neúčinných domácnostech, například prostřednictvím investic do energeticky účinného zařízení na vytápění a chlazení. Komise vyzývá ke zvyšování povědomí spotřebitelů o aspektech energetické účinnosti v domácnostech prostřednictvím poradenství spotřebitelům ohledně účinných a udržitelných forem vytápění, chlazení a izolace. Dále je potřeba uplatňovat doporučení z energetických auditů a podporovat místní a regionální subjekty, které mohou zlepšit životaschopnost investic prostřednictvím "sdružování" jednotlivých projektů do větších investičních souborů.

Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a na stránkách Evropské komise.