Menu

Novinky

Soutěž EIT „Business Ideas Competition”
22.2.2018

Soutěž EIT „Business Ideas Competition”

Znalostní a inovační společenství EIT pro oblast potravin, surovin a zdraví (EIT Food, EIT Raw Materials a EIT Health) vyhlásily společnou soutěž o nejlepší obchodní nápady „Business Ideas Competition”.

Vývoj v oblasti VaVaI v České republice
16.2.2018

Vývoj v oblasti VaVaI v České republice

Evropská komise v únoru 2018 aktualizovala statistiky o vývoji v jednotlivých zemích v oblasti výzkumu a inovací a účasti v programu Horizont 2020.

Skupina Construction 4.0 Europe
15.2.2018

Skupina Construction 4.0 Europe

Na profesní síti LinkedIn vznikla nová skupina Construction 4.0 Europe. Cílem je sdružit na jednom místě všechny zainteresované strany, které chtějí přispět k diskuzi o digitální budoucnosti evropského hodnotového řetězce ve stavebnictví. Skupinu zajímají vize, potřeby, příležitosti, výzvy, ale také řešení a možnosti dalšího vývoje.

Společný informační den FET Open, SEWP a SwafS
14.2.2018

Společný informační den FET Open, SEWP a SwafS

Technologické centrum AV ČR zve všechny zájemce na společný informační den ke třem částem programu H2020, do jejichž výzev se mohou zapojit české subjekty z jakékoliv oblasti výzkumu (tj. bez výrazného tematického omezení). Jedná se o FET Open (Budoucí a vznikající technologie), SEWP (Šíření excelence a rozšiřování účasti) a SwafS (Věda se společností a pro společnost).

Webinář - Renovace domů v Evropě z pohledu uživatelů
8.2.2018

Webinář - Renovace domů v Evropě z pohledu uživatelů

Evropská komise v partnerství s Iniciativou OSN pro životní prostředí pořádá v úterý 27. února 2018 z 11.00 do 13.00 hodin středoevropského času webinar o renovaci domů v Evropě z perspektivy uživatelů. 

Přehled dotačních příležitostí pro VaVaI
6.2.2018

Přehled dotačních příležitostí pro VaVaI

Seznam aktuálních informací o otevřených výzvách ve vědě, výzkumu a inovacích podpořených z evropských fondů najdete na portálu EuCalls.net, který provozuje řecký Institute of Entrepreneurship Development. 

Nové způsoby financování renovací budov
5.2.2018

Nové způsoby financování renovací budov

Mezi inspirativními příklady dobré praxe v oblasti financování energetické obnovy budov se dostaly i příklady z České republiky. Obsahuje je nově spuštěný online nástroj Finermap, který umožňuje vlastníkům a správcům veřejných a soukromých budov, zástupcům měst a obcí nebo malým a středním podnikům rychle a intuitivně najít zajímavé formy financování prostřednictvím nedotačních finančních nástrojů.

Vyhlášení výzvy INTER-EUREKA LTE218
1.2.2018

Vyhlášení výzvy INTER-EUREKA LTE218

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.