Menu

Novinky

Konference Energie v rukou měst, Litoměřice 2019
4.12.2018

Konference Energie v rukou měst, Litoměřice 2019

Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) a Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities a městem Litoměřice pořádají ve dnech 27. a 28. února 2019 IV. mezinárodní konferenci Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století.

Dynamické veřejné osvětlení v obcích
30.11.2018

Dynamické veřejné osvětlení v obcích

Národní síť Zdravých měst (NSZM) pořádá dne 7. 12. 2018 od 10.00 do 11.00 speciální webinář na téma Dynamické veřejné osvětlení v obcích. Webinář je určen zástupcům měst, energetikům, rozvojářům, správcům majetku a technických služeb, projektovým manažerům.

Projekt BOOSTEE–CE: Zvyšování energetické efektivity veřejných budov ve Zlínském kraji
15.11.2018

Projekt BOOSTEE–CE: Zvyšování energetické efektivity veřejných budov ve Zlínském kraji

Energetická agentura Zlínského kraje je již druhým rokem zapojena do mezinárodního projektu Interreg Central Europe s názvem BOOSTEE – CE. Projekt má za cíl vyvíjet a realizovat technická řešení, strategie, přístupy k řízení a schémata financování k dosažení vyšší energetické efektivity (EE) ve veřejných budovách.

Moderní energetické sanace budov
13.11.2018

Moderní energetické sanace budov

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze pořádá dne 29. listopadu 2018 dva semináře na téma Moderní energetické sanace budov, v rámci evropského H2020 projektu MORE-CONNECT.

Call for Papers - Smart Cities Symposium Prague 2019
12.11.2018

Call for Papers - Smart Cities Symposium Prague 2019

Dopravní fakulta ČVUT v Praze vás vyzývá k podávání článků na 5. výroční konferenci Smart Cities (SCSP 2019). Akce se bude konat 23. – 24. května 2019 v Praze.

PLANHEAT online školení: mapování dálkového vytápění
12.11.2018

PLANHEAT online školení: mapování dálkového vytápění

Projekt PLANHEAT, který vznikl v rámci programu Horizont 2020, pořádá 15. listopadu 2018 od 10:30 online školení Training module 2 – How to use PLANHEAT district heating mapping module.

Webinář Nájemní smlouva jako prostředek k inovacím v čisté energii, zdraví & wellness a lepšímu zapojení nájemníků
8.11.2018

Webinář Nájemní smlouva jako prostředek k inovacím v čisté energii, zdraví & wellness a lepšímu zapojení nájemníků

Při správném nastavení nájemní smlouvy je možné dosáhnout miliardových úspor v ročních nákladech na energie. Webinář Using the Lease to Drive Clean Energy Innovation, Health & Wellness, and Better Tenant Engagement je určen pro nájemce a společnosti i podniky z komerční, průmyslové nebo retail zóny

Seminář Metodika hodnocení rozvoje inteligentních měst
7.11.2018

Seminář Metodika hodnocení rozvoje inteligentních měst

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), České vysoké učení technické v Praze – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) a Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) Vás zvou na odborný seminář, kde bude představena Metodika hodnocení rozvoje inteligentních měst.