Novinky

12. výzva Evropské výzkumné infrastruktury PRACE
21.10.2015

12. výzva Evropské výzkumné infrastruktury PRACE

Evropská výzkumná infrastruktura PRACE (Partnerships for Advanced Computing in Europe) zveřejnila svou výzvu pro podávání návrhů k projektu Access. Výzvy jsou v projektu vyhlašovány dvakrát ročně vždy v únoru a v září. Tato již dvanáctá je otevřena od 30. září 2015 do 11. listopadu 2015.

Seal of Excellence – podpora pro neúspěšné projekty v H2020
20.10.2015

Seal of Excellence – podpora pro neúspěšné projekty v H2020

V říjnu odstartovala Evropská komise novou iniciativu, která má za cíl zlepšit synergie mezi finančními prostředky EU pro regionální politiku a pro výzkum. Seal of Excellence („Pečeť excelence“) bude udělována vynikajícím a slibným projektů předloženým v rámci programu Horizont 2020, které nebyly financovány z důvodu vyčerpání alokace.

Nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
19.10.2015

Nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo sedm nových výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Příjem žádostí v nově vyhlášených výzvách odstartoval 15. října 2015 o půlnoci. Zřejmě nejvíce očekávanou je výzva na vodohospodářské projekty, v níž se budou přijímat žádosti o podporu na výstavbu kanalizací a výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod.

Byl schválen nový pracovní program Horizontu 2020 na období 2016–2017
15.10.2015

Byl schválen nový pracovní program Horizontu 2020 na období 2016–2017

Evropská komise schválila 13. října nový pracovní program na období 2016–2017, jehož prostřednictvím v rámci programu EU pro financování výzkumu a inovací Horizont 2020 investuje v příštích dvou letech do výzkumu a inovací téměř 16 miliard eur, aby podpořila konkurenceschopnost Evropy.

Průtokový ohřívač vody financovaný z EU nabízí úspory energie i nákladů
15.10.2015

Průtokový ohřívač vody financovaný z EU nabízí úspory energie i nákladů

Nové řešení průtokového ohřívání vody, vyvinuté v rámci projektu RAPIDHEAT financovaného z fondů Evropské unie, úspěšně optimalizovalo proces ohřevu i kontrolní technologie stávajících systémů. Nový ohřívač je schopný dodat teplou vodu již dvě vteřiny po zapnutí.

Výstupy z webináře: Maximising the impact of H2020 projects – Exploitation of H2020 project results
14.10.2015

Výstupy z webináře: Maximising the impact of H2020 projects – Exploitation of H2020 project results

V úterý, 13. října, jsme se zúčastnili webináře pořádaného projektem Evropské komise, Fit for Health 2.0. Tématem byla maximalizace dopadu projektů programu Horizontu 2020, zejména využívání a šíření projektových výsledků s důrazem na management duševního vlastnictví (IP).

Program německého BMBF nabízí vědecké stáže v Německu
14.10.2015

Program německého BMBF nabízí vědecké stáže v Německu

Na Stálém zastoupení Německa při EU se uskutečnila informační schůzka pro státy EU 13 (tzv. nové členské státy). Zástupkyně německého Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF) Evelina Santa-Kahle představila připravovaný program ministerstva, jehož cílem je prohloubení spolupráce a vytváření nových vazeb mezi významnými německými výzkumnými institucemi a jejich partnery v EU13.

Zúčastněte se veletrhu International Exhibition of Inventions GENEVA 2016 s podporou MPO
13.10.2015

Zúčastněte se veletrhu International Exhibition of Inventions GENEVA 2016 s podporou MPO

Ve dnech 13. – 17. 4. 2016 se pod záštitou švýcarské vlády, Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a města Ženevy koná již 44. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a nových technologií International Exhibition of Inventions GENEVA 2016. Jedná se o jediný veletrh svého druhu v Evropě, který nabízí vystavovatelům ze soukromého sektoru, vědecké a akademické komunity i vládních institucí z celého světa příležitost setkat se s investory a obchodními a průmyslovými agenty.