Menu

Novinky

Vzniká evropská energetická unie
10.2.2015

Vzniká evropská energetická unie

EU se snaží najít cesty k prolomení závislosti na ruské ropě a plynu. Na konci ledna v Bruselu proběhl workshop zástupců odvětví energetiky a tvůrců politik. Začátkem února EU oficiálně započala práci na vytvoření Evropské energetické unie a v souvislosti s tím se na nejvyšší úrovni konala konference v Rize. Dne 25. 2. pak hodlá Evropská komise zveřejnit návrh rámcové strategie na vytvoření energetické unie. 

Evropské architektonické dědictví a energetická efektivita - projekt EASEE
9.2.2015

Evropské architektonické dědictví a energetická efektivita - projekt EASEE

Přibližně polovina evropských budov a staveb vznikla v období před rokem 1975, tedy v době, kdy se neřešily otázky energetické šetrnosti, spotřeby energií a emisí oxidu uhličitého. Se sílícím tlakem a nároky na energetickou efektivitu čím dál víc roste potřeba transformace evropského architektonického dědictví.

LIFE podporuje finanční nástroje pro energetickou účinnost a zachování přírodního kapitálu
5.2.2015

LIFE podporuje finanční nástroje pro energetickou účinnost a zachování přírodního kapitálu

V souladu s investičním plánem prezidenta Junckera, který se zabývá potenciálem pro optimalizaci využívání veřejných i soukromých zdrojů na evropské a národní úrovni, a to zejména prostřednictví specializovaných finančních nástrojů, byly spuštěny dva nové nástroje financované z programu LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu.

Solární elektrárny na střechách domů – realita zítřka
5.2.2015

Solární elektrárny na střechách domů – realita zítřka

Investiční banka Deutsche bank zveřejnila v lednu 2015 svoji analýzu vývoje solární energetiky do roku 2017. Analýza předpovídá, že solární systémy budou do dvou let cenově porovnatelné s energiemi z distribučních sítí, a to až na 80 % světových trhů. Podle analýzy nebude mít na boom solárních systémů podstatný dopad ani výrazný propad cen ropy.

Fi-Compass - finanční nástroje EU přehledně
4.2.2015

Fi-Compass - finanční nástroje EU přehledně

Evropská komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) vyvinula novou poradenskou službu zaměřenou na vyhledání a poskytování ucelených informací o možnostech čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů, tzv. fi-compass.

Jak byste popsali politiku energetické efektivity ve své zemi?
4.2.2015

Jak byste popsali politiku energetické efektivity ve své zemi?

V roce 2014 Evropská unie odstartovala realizaci třetí etapy projektu „Energeticko efektivní hlídka“ EEW 3. Hlavním cílem projektu je usnadnit provádění směrnice o energetické účinnosti (EED) v celé EU, a zajistit konstantní zpětnou vazbu o provádění evropských a národních politik v oblasti energetické účinnosti.

Jakou hrají budovy roli v globálním oteplování?
30.1.2015

Jakou hrají budovy roli v globálním oteplování?

Na spotřebu energie v budovách připadá zhruba 32 % celkového množství využívané energie. Do poloviny století se může tato spotřeba a s ní související emise CO2 zdvojnásobit nebo potenciálně dokonce ztrojnásobit. Při pohledu na tato čísla je jasné, že budovy musí být při snaze o zmírnění globálních změn klimatu brány v potaz. Potenciální cestou je zvyšování energetické efektivity. Organizace Global Buildings Performance Network (GBPN) proto vytvořila nástroj na modelování možných scénářů vývoje energetické náročnosti budov do roku 2050.

Pasivní domy jako bydlení pro 21. století
30.1.2015

Pasivní domy jako bydlení pro 21. století

Pasivní domy jsou příkladem energeticky efektivního bydlení s pozitivním dopadem na ochranu životního prostředí a zájem veřejnosti o ně nepřetržitě roste. To dokazují jednak výsledky právě ukončeného veletrhu, ale také rostoucí trend počtu projektů výstavby pasivních domů s žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám, jehož 2. výzvu očekáváme letos na jaře. Pasivní dům má své zastánce i odpůrce.