BIM (Building Information Modelling)

BIM (Building Information Modelling)
2.5.2016

BIM (Building Information Modelling) neboli informační modelování staveb propojuje přípravu, provádění a provozování stavby do jednoho systému ("BIM model"), který umožní ekonomičtější a efektivnější péči o stavby, snadnější údržbu, kvalifikované a transparentní zadávání a hodnocení veřejných zakázek v oblasti investiční výstavby, splnění požadavků na energetickou náročnost budov, úsporu nákladů zejména ve fázi správy budovy, využití pro systém monitoringu staveb veřejných subjektů a zjednodušení zpracování projektů na mezinárodní úrovni. 

Z hlediska státní správy resp. veřejných investic je tedy BIM možností, jak lépe definovat své požadavky na výslednou stavbu, transparentně kontrolovat stavbu během jednotlivých fází jejího životního cyklu, snadněji zhotovovat nezávislé posudky, minimalizovat vícenáklady při provádění staveb a zajistit lepší dostupnost podkladů a ekonomičtější provoz státem spravovaného majetku.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu.