Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
22.4.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo přehled platných právních předpisů stanovujících požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Ekodesign je soubor parametrů (především energetická účinnost), které musí dodržet dodavatel (výrobce nebo dovozce) výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, popř. do provozu. Záměrem legislativy stanovující požadavky na ekodesign je podpořit rozšíření nejúčinnějších technologií a snížit tak spotřebu energie ve fázi používání výrobku.

Více informací a přehled platných právních předpisů najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.