Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví

Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví
2.5.2016

Stavební odvětví je jedním z nejvíce zasažených finanční a hospodářskou krizí, současně čelí zvýšené konkurenci ze strany mimoevropských provozovatelů i strukturálním problémům v odvětví (nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nízká přitažlivost z důvodu pracovních podmínek, omezená schopnost inovace atd.) Evropská komise proto považuje za významné posílení stavebnictví v oblastech, jako je renovace budov a údržba infrastruktury, posílení poptávky a investic pro inteligentní a udržitelný růst, zvýšení energetické účinnosti novostaveb i stávajících budov, odolnost proti změnám klimatu nebo konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství.

Konkrétní opatření pro zlepšení konkurenceschopnosti podniků v odvětví stavebnictví jsou uvedena v v akčním plánu a zaměřují se na následující oblasti:

1.            Podpora příznivých investičních podmínek;
2.            Zlepšení základny lidského kapitálu;
3.            Zlepšení účinnosti zdrojů, environmentálního profilu a podnikatelských příležitostí;
4.            Posílení vnitřního trhu;
5.            Posílení konkurenčního postavení stavebních podniků EU ve světě.

Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a na stránkách Evropské komise.