Nová aplikace pro vyhledávání výrobků a technologií pro Novou zelenou úsporám a kotlíkové dotace

Nová aplikace pro vyhledávání výrobků a technologií pro Novou zelenou úsporám a kotlíkové dotace
20.4.2016

Aplikace slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích" Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Nová aplikace je určena pro žadatele, kteří svou žádost podali v rámci 3. výzvy pro rodinné domy nebo 2. výzvy pro bytové domy v programu Nová zelená úsporám a také pro žadatele v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V obou případech je seznam výrobků a technologií pro žadatele doporučující, pokud pravidla konkrétní výzvy nestanoví jinak.

V seznamu lze prozatím vyhledávat podporované kotle, tepelná čerpadla a komponenty solárních systémů.

Více informací najdete na stránkách operačního programu Životního prostředí a vstup do aplikace zde.