Letní škola - Chytrá řešení pro metropole

Letní škola - Chytrá řešení pro metropole
13.4.2016

Katedra architektury Boloňské univerzity pořádá ve spolupráci s městy Amsterdam a Bologna, a městským centrem Bologna letní školu pro doktorandy zaměřenou na městské fungování a vodní hospodářství, která se bude konat v Amsterodamu a Bologni od 3. do 15. července 2016.

Dvoutýdenní intenzivní program bude zaměřen na kruhové metropole poskytující různé vědecké specializace pro přenos výzkumných poznatků do chytrých a udržitelných řešení pro metropole budoucnosti. Skutečné problémy měst budou řešeny prostřednictvím multidisciplinární spolupráce, tvůrčích schopností, obchodního myšlení a komunikace s jednotlivými zúčastněnými stranami.

Zájemci se mohou hlásit do 30. května 2016. Více informací najdete na stránkách letní školy.