Energy Efficiency Watch upozorňuje na pomalý pokrok v implemetaci národních politik

Energy Efficiency Watch upozorňuje na pomalý pokrok v implemetaci národních politik
11.4.2016

Byla uveřejněna druhá výzkumná zpráva Energy Efficiency Watch. Cílem průzkumu bylo zjistit názor stakeholderů a odborníků na pokrok politik v oblasti energetické účinnosti a jejich implementace v různých sektorech ve své zemi.

Zpráva sleduje výsledky implementace National Energy Efficiency Action Plans v každém z 28 členských států. Uplatněním specifických indikátorů pokroku průzkum nabízí nejen srovnání, ale také pořadí jednotlivých členských států, pokud jde o jejich vývoj politiky v oblasti energetické účinnosti.

Více informací najdete na webových stránkách ECEEE.