Menu

Novinky

Nedostatečná legislativa k energetické efektivitě ve členských zemích EU
15.4.2015

Nedostatečná legislativa k energetické efektivitě ve členských zemích EU

Nová studie Koalice pro energetické úspory ukazuje, že členské státy EU mají před sebou ještě dlouhou cestu k implementaci platné legislativní úpravy EU v oblasti energetické efektivity na národní úrovni. Dle analýzy národní akční plány energetických úspor podle platné direktivy EU nejsou dostatečně důvěryhodné. Při srovnání s výsledky loňské studie pouze několik členských států využilo roční pauzy k aktualizaci a zlepšení svých plánů.

Výzva Smart Cities and Communities
7.4.2015

Výzva Smart Cities and Communities

V únoru proběhl v Bruselu informační den k otevřené výzvě programu Horizont 2020 v oblasti energetiky "Smart Cities and Communities (SCC)". Rozpočet výzvy činí 107,18 mil. eur.  Cílem výzvy je vytvářet řešení, která budou integrovat oblast energetiky, dopravy a informačních a komunikačních technologií prostřednictvím tzv. majákových projektů (lighthouse projects). Druhým způsobilým tématem výzvy jsou projekty zaměřené na rozvoj standardizovaných systémů řešení pro chytrá města a obce. Prezentovány byly úspěšné projekty z loňské výzvy SCC. Do jednoho z nich je zapojena i Praha.

Uzávěrka výzvy je 5. 5. 2015.

Zelené střechy na cestě k energetické efektivitě
2.4.2015

Zelené střechy na cestě k energetické efektivitě

Francie v březnu přijala novou legislativní úpravu ohledně výstavby budov: všechny nově postavené budovy v komerčních zónách po celé Francii budou muset mít střechy částečně pokryty solárními panely či rostlinami. 

Veřejné osvětlení - financování jeho EE přeměny
1.4.2015

Veřejné osvětlení - financování jeho EE přeměny

Veřejné osvětlení může představovat až 30-50% celkové spotřeby elektrické energie obcí. LED technologie pro veřejné osvětlení byla nedávno uvedena na trh a nabízí vysoké úspory s poměrně krátkou dobou návratnosti. Obcím vzniká naléhavá potřeba jednat: téměř 80% ze všech v současné době používaných lamp veřejného osvětlení bude "vyřazeno" do roku 2017.

Nově vytvořená platforma EMA
30.3.2015

Nově vytvořená platforma EMA

Evropská komise založila novou síť energetických a řídících orgánů s oficiální zkratkou EMA. V Bruselu se ve dnech 16. a 17. března konala její první schůze. Česká republika je jejím členem.

Soukromé investice do zeleného bydlení
25.3.2015

Soukromé investice do zeleného bydlení

Soukromé investice do energeticky úsporného bydlení musí vzrůst. Několikanásobnou potřebu růstu jejich objemu, a to až pětinásobnou, potvrdila zveřejněná zpráva skupiny finančních institucí pro energetickou účinnost EEFIG. Bez avizovaného zvýšení objemu soukromých investic do energeticky úsporného bydlení jsou stanovené environmentální cíle EU do roku 2020 výrazně ohroženy.

Česká republika a energetická unie
23.3.2015

Česká republika a energetická unie

Energetická unie, na jejímž vytvoření v současné době Evropská komise pracuje, je jedním z nejambicióznějších evropských projektů. Cílem je všechny unijní země propojit dostatečně silnou infrastrukturou pro přenos elektřiny a plynu a zajistit všem dostatek energie za dobrou cenu, snížit závislost EU na nestabilních dovozech fosilních paliv a snížit výdaje na dovoz energie dosahující více než 400 miliard EUR ročně. Členské země snahu o vytvoření unie podporují. Konkrétní legislativní návrhy pak začnou vznikat od konce letošního roku.

Vnitřní prostředí budov: nedostatky v legislativě EU
23.3.2015

Vnitřní prostředí budov: nedostatky v legislativě EU

Člověk stráví 60 až 90 % svého života v budovách. Kvalita vnitřního prostředí, která zahrnuje vnitřní kvalitu ovzduší, tepelnou pohodu a denní světlo, je tak pro obyvatele budovy velmi důležitá. Je na místě očekávání, že kvalita vnitřního prostředí tak bude i součástí legislativy v oblasti budov a bydlení. Skutečnost je dle zjištění institutu Building Performance Institute Europe (BPIE) v legislativě EU jiná.