Mezinárodní konference Transition to the Green Economy v Bratislavě

Mezinárodní konference Transition to the Green Economy v Bratislavě
19.7.2016

V rámci slovenského předsednictví v Radě EU, Slovenské Ministerstvo životního prostředí pořádá mezinárodní konferenci Transition to the Green Economy, která se bude konat 6. - 7.9. v Bratislavě.

Konference bude zaměřena na přechod k šetrnému hospodářství včetně finančních a investičních subjektů a zahájí politický dialog, sdílení znalostí a zkušeností mezi všemi zúčastněnými stranami (veřejná správa, občanské sdružení, podniky, investoři, věda, regionální a místní orgány).
Jedno z hlavních zasedání bude se bude soustředit na úlohu výzkumu a inovací v oblasti urychlení takového přechodu, budou projednávány překážky ve vývoji a zavádění inovativních řešení, včetně jejich implementace v reálném životě. Součástí konference bude také prezentace příkladů inovativních řešení a přístupů ze Slovenska a zemí Evropské unie.

Registrace je možná do 31.8.2016 na stránkách T2gE konference.