Evropská komise odmění inovace v oblasti energetiky 3,25 miliony eur

Evropská komise odmění inovace v oblasti energetiky 3,25 miliony eur
12.7.2016

Dne 5. července 2016 byla vyhlášena soutěž o nejlepší energetické inovace v rámci programu Horizon 2020. 

Celkovou odměnu 3,25 milionů eur si mezi sebou rozdělí výherci, kteří představí inovativní přístup v následujících třech kategoriích:

  • Fotovoltaika a historie (€750 000) - integrace fotovoltaiky do historických městských částí. Od vítězného návrhu se očekává skloubení architektury, estetiky a technického řešení
  • Nízkouhlíková nemocnice (€1 milion) - zajištění dodávek tepla a elektřiny pro nemocnice z obnovitelných zdrojů
  • Znovuvyužití CO2  (€1,5 milionu) - vývoj inovativního výrobku, který bude znovuvyužívat CO2 a přispěje tak k dosažení čistého snížení emisí

Své nápady mohou zájemci podávat do 26. září 2018 v kategorii Fotovoltaika a historie, respektive do 3. dubna 2019 ve dvou zbývajících.

Více o soutěži a jejích podmínkách naleznete na stránkách 'Horizon Prizes'.