Česko-norský výzkumný program: výzva na podporu nevýzkumných činností

Česko-norský výzkumný program: výzva na podporu nevýzkumných činností
25.7.2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo v červenci výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016 financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014. Výzva podpoří nevýzkumné činnosti, které posílí vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou a Norskem.

Způsobilými uchazeči jsou výzkumné organizace a malé a střední podniky. Celková institucionální podpora hrazená z Fondu a dostupná ve výzvě činí 11 026 000 Kč. Výzva je otevřena od 18. července 2016 do 20. ledna 2017.

Podporovány budou následující iniciativy:

  • příprava společného návrhu projektu, který bude předložen v programu Horizont 2020
  • uspořádání studijní a pracovní cesty a/nebo účast na studijní a pracovní cestě mezi českými a norskými subjekty
  • uspořádání akce a/nebo účast na akci – například vědeckých konferencích, bilaterálních jednáních, seminářích a/nebo školeních atd.
  • publicitní činnost vztahující se k iniciativě, bilaterálním akcím, výsledkům dosaženým v současných výzkumných projektech, Programu a Norským fondům

Další informace včetně veškeré dokumentace jsou k dispozici na stránkách MŠMT ZDE.