Menu

Novinky

Vánoční večírek Univerzitního centra energeticky efektivních budov
4.12.2015

Vánoční večírek Univerzitního centra energeticky efektivních budov

Srdečně Vás zveme na vánoční večírek Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze, který se bude konat 17. prosince 2015 od 18:00 v budově UCEEB v Buštěhradě. 

Zúčastníme se třídenního workshopu EIT Digital v Budapešti
3.12.2015

Zúčastníme se třídenního workshopu EIT Digital v Budapešti

Znalostní a inovační společenství Evropského inovačního a technologického institutu, EIT Digital, vyhlásilo v listopadu v rámci programu ARISE Europe soutěž o účast na třídenním workshopu určeném pro studenty oborů matematiky a počítačového inženýrství se zájmem o podnikání a inovace. Zástupce Platformy EEB-CZ se soutěže zúčastnil a jako jeden z vítězů tak navštíví kolokační centrum EIT Digital v Budapešti.

JRC vydalo zprávu o emisích oxidu uhličitého v EU
3.12.2015

JRC vydalo zprávu o emisích oxidu uhličitého v EU

Společné výzkumné středisko Evropské komise JRC a Nizozemská agentura pro hodnocení životního prostředí PBL vydali zprávu o CO2 emisích. Zpráva obsahuje výsledky hodnocení trendu globálních CO2 emisí a změny v ročních emisích CO2 od roku 2013 do roku 2014. Hodnocení se zaměřuje nejen na spalování fosilních paliv, ale také další relevantní zdroje emise CO2, včetně odpadových plynů, výroby cementu a jiné.

Den budov na klimatické konferenci v Paříži
2.12.2015

Den budov na klimatické konferenci v Paříži

Součástí oficiálního programu klimatické konference OSN v Paříži (COP21) se stane i „Den budov“, jehož cílem je představit to, jak je stavební sektor schopen bojovat proti změnám klimatu. Akce se bude konat ve čtvrtek, 3. prosince 2015.

Byl spuštěn německý mobilitní program ERA-Fellowship
1.12.2015

Byl spuštěn německý mobilitní program ERA-Fellowship

Ministerstvo pro vzdělávání a výzkum Spolkové republiky Německo oznámilo spuštění programu ERA-Fellowship, jehož cílem je prohloubení spolupráce a vytváření nových vazeb mezi významnými německými výzkumnými institucemi a jejich partnery v EU13. Program byl vyhlášen 20. listopadu 2015 a přihlášky budou přijímány do 29. února 2016.

Začala klimatická konference v Paříži COP 21
30.11.2015

Začala klimatická konference v Paříži COP 21

Za přísných bezpečnostních opatření dnes v Paříži začala konference OSN o klimatických změnách, z níž by měla vzejít nová dohoda o snižování emisí skleníkových plynů. Slavnostního úvodního dne se účastní 147 šéfů států a vlád, celkem bude na dvoutýdenní konferenci zastoupeno 195 zemí.

Evropská komise zveřejnila ex-post hodnocení 7. rámcového programu
27.11.2015

Evropská komise zveřejnila ex-post hodnocení 7. rámcového programu

Evropská komise zveřejnila zprávu ex-post hodnocení 7. rámcového programu (2007 – 2013), ve své době jednoho z největších programů podpory vědy a výzkumu na světě. Zprávu vypracovala expertní skupina na základě sesbíraných kvantitativních dat, více jak 120 hodnotících studií, konzultací s více než 50 experty z členských států, Evropské komise, NCP a jiných organizací a veřejné konzultace, které proběhla na jaře 2015.

Zapojte se s námi do veřejné konzultace na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti
26.11.2015

Zapojte se s námi do veřejné konzultace na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti

4. listopadu 2015 byla spuštěna veřejná konzultace Evropské komise na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (Energy Efficiency Directive, EED). Zúčastnit se ji může široká veřejnost, mezi cílovými skupinami jsou ale zejména veřejné orgány, soukromé organizace včetně malých a středních podniků, průmyslová sdružení a poradenské firmy.