Menu

Novinky

Evropský projekt SEAF pomáhá malým a středním podnikům k finančním prostředkům pro projekty v oblasti energetické účinnosti
26.2.2016

Evropský projekt SEAF pomáhá malým a středním podnikům k finančním prostředkům pro projekty v oblasti energetické účinnosti

Joule Assets Europe pořádal 3. - 4. února kick-off meeting nového projektu Sustainable Energy Asset Evaluation and Optimisation Framework (SEAF) Tool, nástroj, který zlepší přístup k financování energeticky úsporných projektů, podněcuje tvorbu pracovních míst a růst malých a středních podniků (SME).
pomáhá malým a středním podnikům přístup k finančním prostředkům pro projekty v oblasti energetické účinnosti

Výpočty energetických úspor  v rámci směrnice o energetické účinnosti.
26.2.2016

Výpočty energetických úspor v rámci směrnice o energetické účinnosti.

Joint Research Centre (JRC) Evropské Komise vydalo zprávu Věda pro politiku, která si klade za cíl poskytnout přehled metod výpočtů úspor energie, jež vytváří opatření implementována členskými státy EU v souladu s článkem 7 směrnice 2012/27 / EU o energetické účinnosti (EED).

Program na podporu energetické efektivity
24.2.2016

Program na podporu energetické efektivity

Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky prosazuje energetickou účinnost a zmírňování změn klimatu: "Incentive Program Energy Efficiency" má rozšířit stávající podporu dostupnou pro stavebnictví - podněcovat větší investice, větší komfort a efektivnější vytápění v budovách.

Jak renovovat budovy, které spotřebují méně energie?
23.2.2016

Jak renovovat budovy, které spotřebují méně energie?

Practical Approaches to the Building Renovation Challenge je dokument, který shrnuje závěry odborníků 40 projektů financovaných EU, zároveň obsahuje výsledky workshopu, který se uskutečnil v prosinci 2015 v Bruselu.

Evropská platforma energetické účínnosti zahajuje činnost
22.2.2016

Evropská platforma energetické účínnosti zahajuje činnost

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) připravuje slavnostní zahájení činnosti Evropské platformy energetické účinnosti. Tato událost proběhne 5. dubna 2016 v Bruselu.

Evropská komise představuje balíček udržitelné energetické bezpečnosti
18.2.2016

Evropská komise představuje balíček udržitelné energetické bezpečnosti

Evropská komise představila balíček energetické bezpečnosti, který obsahuje širokou škálu opatření k posílení odolnosti EU vůči přerušení dodávek, prostřednictvím snižování spotřeby energie, zvyšování výroby energie v Evropě (včetně z obnovitelných zdrojů), dále rozvíjení dobře fungujícího a plně integrovaného vnitřního trhu s energií, včetně diverzifikace zdrojů a dodavatelů energie. Tato opatření by měla přinést větší transparentnost evropského trhu s energiemi.

Oblastní stavební veletrhy
18.2.2016

Oblastní stavební veletrhy

Stavební výstavy Stavíme, bydlíme nyní probíhají v jednotlivých oblastech České republiky. Zde je přehled:

Nový nástroj na podporu rozvoje inovačního potenciálu MSP
17.2.2016

Nový nástroj na podporu rozvoje inovačního potenciálu MSP

V rámci programu H2020, Výzkum a inovace byl představen nový finanční nástroj na podporu nadnárodní spolupráce vynikajících vědců a výzkumníků s podniky a start-upy, SME Innovation Associate.