Veřejný průzkum: Služby nových center pro výzkum a inovace v Brazílii, Číně a USA

Veřejný průzkum: Služby nových center pro výzkum a inovace v Brazílii, Číně a USA
12.4.2017

Evropská komise podpořila v programu Horizont 2020 zřízení tří nových center pro výzkum a inovace - CEBRABIC v Brazílii, ERICENA v Číně a NearUS ve Spojených státech.

Tato centra poskytnou široké rozmezí služeb na rozvoj spolupráce v oblastech vědy a inovací a podnikání s evropskými technologickými organizacemi, univerzitami, národními a regionálními podpůrnými organizacemi a úřady, vědeckými infrastrukturami, MSP, start-upy a podnikateli.

Za účelem získat lepší přehled o potřebách evropských partnerů a klientů byl spuštěn dotazník, který najdete na http://survey.inno-projects.net.
 
Dotazník je možné vyplnit do 28. dubna 2017.