Menu

Kalendář akcí

FOR ARCH 2019

17.9.2019 - 21.9.2019

Praha

Konference reSITE 2019

19.9.2019 - 20.9.2019

Praha

Konference reSITE 2019 tentokráte s podtitulem REGENERATE se znovu koná v pražském Karlíně. Letos sezaměří na regeneraci měst. 

European Research and Innovation Days

24.9.2019 - 26.9.2019

Brusel

Akce, na které se potkávají politici, výzkumníci, zástupci průmyslu a další, poskytne mimo jiné významnou příležitost k diskusi nad podobou a strategickými proritami příštího rámcového programu Horizon Europe.

Konference Šetrné budovy 2019

5.11.2019

Praha

Česká rada pro šetrné budovy pořádá 7. ročník mezinárodní konference Šetrné budovy 2019 s podtitulem Brown goes green.

 

 

1st Nordic ZEB+

6.11.2019 - 7.11.2019

Trondheim, Norsko

Proběhlé akce

Seminář BEFFA o financování stavebních projektů - Brno

2.10.2014

Seminář poskytne přehled o možnostech financování projektů ve stavebnictví a vyvrcholí vyhlášením nejlepších staveb regionu za letošní rok.

Open Days 2014 - 12th European Week of Regions and Cities

6.10.2014 - 9.10.2014

Open Days - Evropský týden regionů a měst - je každoroční čtyřdenní akce, která dává městům a regionům příležitost prezentovat jejich schopnost růstu a vytváření pracovních míst, schopnost implementace kohezní politiky EU, a prokázat význam lokální a regionální úrovně dobrého evropského vládnutí.

INNOVATIVE FINANCING FOR ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES: FEEDBACK FROM SUCCESSFUL PROJECTS

8.10.2014

Cílem konference je podrobně představit 8 úspěšných projektů napříč Evropou, které vyvinuly nový přístup jak iniciovat a financovat investice do veřejných budov, veřejného osvětlení a bydlení.

EU Brokerage Event on Energy and Environment - Partnering for Horizon 2020 calls

9.10.2014

Akce se zaměří na oblast energetické efektivity, nízko-uhlíkové efektivity, smart cities, odpadové hospodářství a recyklace, voda, udržitelné hospodářství a suroviny.

Chillventa – the Exhibition for Energy Efficiency, Heat Pumps and Refrigeration

14.10.2014 - 16.10.2014

Výstava představí trendy a inovace v oblasti chlazení a klimatizace.

Výrobci výměníků tepla, regulačního a přístrojového vybavení, vaporizérů, zástupci velkoobchodu, profesní sdružení a zástupci výzkumu se ve dnech 14.-16. října 2014 setkají v Norimberku, kde budou diskutovat nejdůležitější otázky a trendy v oblasti chlazení, klimatizace, ventilace a tepelných čerpadel.

RIP 2014 - 9th Regional Innovation Policies Conference

16.10.2014 - 17.10.2014

Stavanger

Konference se bude konat v souběhu s University of Stavanger Innovation Week.

H2020 Information Day on Research PPPs - Energy-efficient Buildings

21.10.2014

Cílem této akce organizované Evropskou komisí je informovat výzkumnou komunitu o probíhajících aktivitách a poskytnout jí podporu při přípravě projektových žádostí v návaznosti na výzvy v roce 2015. Info den je zaměřen výzkumné PPP (Public Private Partnerships) ve 4 oblastech -  Energy-efficient buildings, Factories of the Future, Sustainable Process Industry a Green Vehicles. Info den poskytne také řadu příležitostí pro networking.

Innovation in Raw Materials Policies, Technologies and Strategies

22.10.2014

Dostupnost surovin a jejich udržitelné využívání je stále častěji předmětem zájmu v Evropě a na celém světě, a významně souvisí s výzkumem a inovačními aktivitami. Cefic, spolu s ERRINem a East & North Finland EU Office pořádá seminář a brokerage event v Bruselu, jehož cílem je diskutovat a ukázat, jak mohou evropské regiony  spolupracovat s chemickým průmyslem a čelit tak výzvám v této oblasti.