Kalendář akcí

Webinář pro Horizon 2020 - Výzvy v energetice

25.5.2020 - 26.5.2020

online

Platforma EEB-CZ pořádá vlastní webinář pro přípravu žádostí v rámci programu Horizon 2020: Mastering the art of preparing an excellent proposal in the energy call.

ČVUT UCEEB konference 2020

4.6.2020

ČVUT UCEEB

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT si Vás dovoluje pozvat na celodenní sérii prezentací, kde představí svá běžící i dokončená výzkumná témata. Akce se bude konat 4. června 2020 od 9:00 do 16:00.

Zrušeno - Veletrh vědy

4.6.2020 - 6.6.2020

PVA EXPO Praha

Představte svou inovativní firmu nebo instituci atraktivní formou tisícům návštěvníků Veletrhu vědy 2020 a poznejte novinky ze světa vědy, výzkumu a inovací. TA ČR Vám nabízí prostor pro prezentaci činnosti vaší firmy, univerzity nebo výzkumné instituce na největší populárně naučné vědecké akci v České republice. 

Zrušeno - Konference Alternativní zdroje energie

16.6.2020 - 17.6.2020

Kroměříž

Přijměte po dvou letech opět pozvání na konferenci Alternativní zdroje energie, kterou ve dnech 16. a 17. června 2020 pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel.

EUSEW 2020

23.6.2020 - 25.6.2020

Brusel

Fyzickou akci nahradí zkrácená on-line verze akce.

Týden EU o udržitelné energii (EUSEW) se bude po patnáctné konat ve dnech 23. – 25. června 2020! EUSEW je měsíc trvající řada aktivit zaměřených na budování bezpečné energetické budoucnosti pro Evropu.

FUTURE CITY 2020 Connected & Resilient

8.9.2020 - 9.9.2020

Praha

Hlavními tématy fóra konference budou propojené systémy měst a obcí všech velikostí, regionů a infrastruktury, která tato místa propojuje. Našim cílem je nacházet a sdílet bezpečná řešení založená na nových inovačních technologiích, optimalizovaných podle skutečných potřeb jejich uživatele.

European Week of Regions and Cities

12.10.2020 - 15.10.2020

Brusel, Belgie

18. ročník akce na níž si úředníci regionálních a obecních samospráv spolu s experty a zástupci akademické sféry mohou vyměňovat osvědčené postupy a know how z oblasti regionálního a městského rozvoje.

Central and Eastern Energy Efficiency Forum 2020

12.10.2020 - 16.10.2020

Poiana Brasov, Rumunsko

Ve dnech 12.-16. října 2020 se bude konat 3. ročník akce zaměřené na budování komunit a vytváření sítí o energetické účinnosti ve střední a východní Evropě - Fórum střední a východní Evropy (C4E Forum), v jednom z nejkrásnějších a klidná horská střediska v Rumunsku, zvaná Poiana Brasov.

Proběhlé akce

Seminář BEFFA o financování stavebních projektů - Brno

2.10.2014

Seminář poskytne přehled o možnostech financování projektů ve stavebnictví a vyvrcholí vyhlášením nejlepších staveb regionu za letošní rok.

Open Days 2014 - 12th European Week of Regions and Cities

6.10.2014 - 9.10.2014

Open Days - Evropský týden regionů a měst - je každoroční čtyřdenní akce, která dává městům a regionům příležitost prezentovat jejich schopnost růstu a vytváření pracovních míst, schopnost implementace kohezní politiky EU, a prokázat význam lokální a regionální úrovně dobrého evropského vládnutí.

INNOVATIVE FINANCING FOR ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES: FEEDBACK FROM SUCCESSFUL PROJECTS

8.10.2014

Cílem konference je podrobně představit 8 úspěšných projektů napříč Evropou, které vyvinuly nový přístup jak iniciovat a financovat investice do veřejných budov, veřejného osvětlení a bydlení.

EU Brokerage Event on Energy and Environment - Partnering for Horizon 2020 calls

9.10.2014

Akce se zaměří na oblast energetické efektivity, nízko-uhlíkové efektivity, smart cities, odpadové hospodářství a recyklace, voda, udržitelné hospodářství a suroviny.

Chillventa – the Exhibition for Energy Efficiency, Heat Pumps and Refrigeration

14.10.2014 - 16.10.2014

Výstava představí trendy a inovace v oblasti chlazení a klimatizace.

Výrobci výměníků tepla, regulačního a přístrojového vybavení, vaporizérů, zástupci velkoobchodu, profesní sdružení a zástupci výzkumu se ve dnech 14.-16. října 2014 setkají v Norimberku, kde budou diskutovat nejdůležitější otázky a trendy v oblasti chlazení, klimatizace, ventilace a tepelných čerpadel.

RIP 2014 - 9th Regional Innovation Policies Conference

16.10.2014 - 17.10.2014

Stavanger

Konference se bude konat v souběhu s University of Stavanger Innovation Week.

H2020 Information Day on Research PPPs - Energy-efficient Buildings

21.10.2014

Cílem této akce organizované Evropskou komisí je informovat výzkumnou komunitu o probíhajících aktivitách a poskytnout jí podporu při přípravě projektových žádostí v návaznosti na výzvy v roce 2015. Info den je zaměřen výzkumné PPP (Public Private Partnerships) ve 4 oblastech -  Energy-efficient buildings, Factories of the Future, Sustainable Process Industry a Green Vehicles. Info den poskytne také řadu příležitostí pro networking.

Innovation in Raw Materials Policies, Technologies and Strategies

22.10.2014

Dostupnost surovin a jejich udržitelné využívání je stále častěji předmětem zájmu v Evropě a na celém světě, a významně souvisí s výzkumem a inovačními aktivitami. Cefic, spolu s ERRINem a East & North Finland EU Office pořádá seminář a brokerage event v Bruselu, jehož cílem je diskutovat a ukázat, jak mohou evropské regiony  spolupracovat s chemickým průmyslem a čelit tak výzvám v této oblasti.