Kalendář akcí

Webinář pro Horizon 2020 - Výzvy v energetice

25.5.2020 - 26.5.2020

online

Platforma EEB-CZ pořádá vlastní webinář pro přípravu žádostí v rámci programu Horizon 2020: Mastering the art of preparing an excellent proposal in the energy call.

ČVUT UCEEB konference 2020

4.6.2020

ČVUT UCEEB

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT si Vás dovoluje pozvat na celodenní sérii prezentací, kde představí svá běžící i dokončená výzkumná témata. Akce se bude konat 4. června 2020 od 9:00 do 16:00.

Zrušeno - Veletrh vědy

4.6.2020 - 6.6.2020

PVA EXPO Praha

Představte svou inovativní firmu nebo instituci atraktivní formou tisícům návštěvníků Veletrhu vědy 2020 a poznejte novinky ze světa vědy, výzkumu a inovací. TA ČR Vám nabízí prostor pro prezentaci činnosti vaší firmy, univerzity nebo výzkumné instituce na největší populárně naučné vědecké akci v České republice. 

Zrušeno - Konference Alternativní zdroje energie

16.6.2020 - 17.6.2020

Kroměříž

Přijměte po dvou letech opět pozvání na konferenci Alternativní zdroje energie, kterou ve dnech 16. a 17. června 2020 pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel.

EUSEW 2020

23.6.2020 - 25.6.2020

Brusel

Fyzickou akci nahradí zkrácená on-line verze akce.

Týden EU o udržitelné energii (EUSEW) se bude po patnáctné konat ve dnech 23. – 25. června 2020! EUSEW je měsíc trvající řada aktivit zaměřených na budování bezpečné energetické budoucnosti pro Evropu.

FUTURE CITY 2020 Connected & Resilient

8.9.2020 - 9.9.2020

Praha

Hlavními tématy fóra konference budou propojené systémy měst a obcí všech velikostí, regionů a infrastruktury, která tato místa propojuje. Našim cílem je nacházet a sdílet bezpečná řešení založená na nových inovačních technologiích, optimalizovaných podle skutečných potřeb jejich uživatele.

European Week of Regions and Cities

12.10.2020 - 15.10.2020

Brusel, Belgie

18. ročník akce na níž si úředníci regionálních a obecních samospráv spolu s experty a zástupci akademické sféry mohou vyměňovat osvědčené postupy a know how z oblasti regionálního a městského rozvoje.

Central and Eastern Energy Efficiency Forum 2020

12.10.2020 - 16.10.2020

Poiana Brasov, Rumunsko

Ve dnech 12.-16. října 2020 se bude konat 3. ročník akce zaměřené na budování komunit a vytváření sítí o energetické účinnosti ve střední a východní Evropě - Fórum střední a východní Evropy (C4E Forum), v jednom z nejkrásnějších a klidná horská střediska v Rumunsku, zvaná Poiana Brasov.

Proběhlé akce

Odborná konference INNOVA 2014: Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji

24.9.2014

Konferenci pořádá Regionální kancelář Plzeň Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Partnery konference jsou Podnikatelské a inovační centrum Plzeň, společnost MBtech Bohemia, s.r.o. Plzeň a ZF Engineering Plzeň s.r.o. Akce se koná v rámci tématu roku ČNOPK "Výzkum a vývoj – zaostřeno na budoucnost".

Mezinárodní konference Šetrné budovy 2014

25.9.2014

Praha

Největší česká akce svého druhu, proběhne 25. září v Hilton Prague Hotel.  Akci pořádá Česká rada pro šetrné budovy. 

 

 

 

Kooperační rozhovory s vystavovateli společného stánku Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum

29.9.2014 - 2.10.2014

 Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se letos opět představí Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF) spolu s vybranými německými firmami a vědeckými a vysokoškolskými institucemi.

Finnbuild - Building and Building services faire

1.10.2014 - 3.10.2014

Helsinki

FinnBuild je mezinárodním veletrhem zaměřeným na oblast stavebnictví a souvisejících služeb, který se letos koná už po 21. Prezentuje nejlepší zkušenosti, produkty, služby a řešení ve stavebnictví. Sleduje nejnovější průmyslové trendy. Největší a nejvýznamnější akce stavebního průmyslu ve Finsku je zajímavá především pro ty profesionály, kteří se chtějí stále držet na špici ve svém oboru.

Sustainable Places 2014

1.10.2014 - 3.10.2014

Konference Sustainable Places 2014 se zaměří na energetickou efektivitu budov, přilehlého sousedství budov, čtvrtí, měst a to bude se zabývat výzkumnými a inovačními projekty a iniciativami.

LET'S MATCH Brokerage Event 2014

1.10.2014

 Jeden intenzivní den bilaterálních setkání mezi firmami, výzkumnými centry a univerzitami organizovaný ALSTER-SIMPLER ve spolupráci s Europe Enterprise Network, CNR (National Research Council of Italy) a APRE (Agency for the Promotion of European Research). Akce se bude konat v rámci mezinárodní konference LET’S 2014 - LEADING ENABLING TECHNOLOGIES FOR SOCIETAL CHALLENGES konané ve dnech 29. září - 1. října 2014 v kontextu italského předsednictví v Radě EU.

Seminář BEFFA o financování stavebních projektů - Ostrava

1.10.2014

Seminář poskytne přehled o možnostech financování projektů ve stavebnictví a vyvrcholí vyhlášením nejlepších staveb regionu za letošní rok.

Navrhování a příprava staveb dle principů trvale udržitelné výstavby

2.10.2014

Vzdělávací program Národního stavebního centra „Navrhování a příprava staveb dle principů trvale udržitelné výstavby“ probíhá od září do listopadu 2014. Skládá se ze seminářů a exkurzí zaměřených na zkušenosti z praxe při navrhování budov dle principů trvale udržitelné výstavby, materiály typické pro stavbu těchto budov, navrhování vnější obálky budov, energetické navrhování budov a navrhování dle principů trvale udržitelné výstavby, navrhování vnitřního prostředí budov, systémů obnovitelných zdrojů energie aj.