Menu

Kalendář akcí

FOR ARCH 2019

17.9.2019 - 21.9.2019

Praha

Konference reSITE 2019

19.9.2019 - 20.9.2019

Praha

Konference reSITE 2019 tentokráte s podtitulem REGENERATE se znovu koná v pražském Karlíně. Letos sezaměří na regeneraci měst. 

European Research and Innovation Days

24.9.2019 - 26.9.2019

Brusel

Akce, na které se potkávají politici, výzkumníci, zástupci průmyslu a další, poskytne mimo jiné významnou příležitost k diskusi nad podobou a strategickými proritami příštího rámcového programu Horizon Europe.

Konference Šetrné budovy 2019

5.11.2019

Praha

Česká rada pro šetrné budovy pořádá 7. ročník mezinárodní konference Šetrné budovy 2019 s podtitulem Brown goes green.

 

 

1st Nordic ZEB+

6.11.2019 - 7.11.2019

Trondheim, Norsko

Proběhlé akce

Odborná konference INNOVA 2014: Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji

24.9.2014

Konferenci pořádá Regionální kancelář Plzeň Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Partnery konference jsou Podnikatelské a inovační centrum Plzeň, společnost MBtech Bohemia, s.r.o. Plzeň a ZF Engineering Plzeň s.r.o. Akce se koná v rámci tématu roku ČNOPK "Výzkum a vývoj – zaostřeno na budoucnost".

Mezinárodní konference Šetrné budovy 2014

25.9.2014

Praha

Největší česká akce svého druhu, proběhne 25. září v Hilton Prague Hotel.  Akci pořádá Česká rada pro šetrné budovy. 

 

 

 

Kooperační rozhovory s vystavovateli společného stánku Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum

29.9.2014 - 2.10.2014

 Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se letos opět představí Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF) spolu s vybranými německými firmami a vědeckými a vysokoškolskými institucemi.

Finnbuild - Building and Building services faire

1.10.2014 - 3.10.2014

Helsinki

FinnBuild je mezinárodním veletrhem zaměřeným na oblast stavebnictví a souvisejících služeb, který se letos koná už po 21. Prezentuje nejlepší zkušenosti, produkty, služby a řešení ve stavebnictví. Sleduje nejnovější průmyslové trendy. Největší a nejvýznamnější akce stavebního průmyslu ve Finsku je zajímavá především pro ty profesionály, kteří se chtějí stále držet na špici ve svém oboru.

Sustainable Places 2014

1.10.2014 - 3.10.2014

Konference Sustainable Places 2014 se zaměří na energetickou efektivitu budov, přilehlého sousedství budov, čtvrtí, měst a to bude se zabývat výzkumnými a inovačními projekty a iniciativami.

LET'S MATCH Brokerage Event 2014

1.10.2014

 Jeden intenzivní den bilaterálních setkání mezi firmami, výzkumnými centry a univerzitami organizovaný ALSTER-SIMPLER ve spolupráci s Europe Enterprise Network, CNR (National Research Council of Italy) a APRE (Agency for the Promotion of European Research). Akce se bude konat v rámci mezinárodní konference LET’S 2014 - LEADING ENABLING TECHNOLOGIES FOR SOCIETAL CHALLENGES konané ve dnech 29. září - 1. října 2014 v kontextu italského předsednictví v Radě EU.

Seminář BEFFA o financování stavebních projektů - Ostrava

1.10.2014

Seminář poskytne přehled o možnostech financování projektů ve stavebnictví a vyvrcholí vyhlášením nejlepších staveb regionu za letošní rok.

Navrhování a příprava staveb dle principů trvale udržitelné výstavby

2.10.2014

Vzdělávací program Národního stavebního centra „Navrhování a příprava staveb dle principů trvale udržitelné výstavby“ probíhá od září do listopadu 2014. Skládá se ze seminářů a exkurzí zaměřených na zkušenosti z praxe při navrhování budov dle principů trvale udržitelné výstavby, materiály typické pro stavbu těchto budov, navrhování vnější obálky budov, energetické navrhování budov a navrhování dle principů trvale udržitelné výstavby, navrhování vnitřního prostředí budov, systémů obnovitelných zdrojů energie aj.