Jak uspěšně připravit návrh projektu v programu HORIZONT 2020

4.2.2020

České vysoké učení technické v Praze Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 budova A, zasedací místnost A303, 3. patro

Seminář je určen pro vědce a administrativní pracovníky, zaměří se na problematiku přípravy projektů v programu HORIZONT 2020, kdy uchazeč je v roli koordinátora nebo partnera konsorcia. Účastnici budou seznámeni s hodnotícími kritérii a doporučeními při psaní návrhu projektu. Součástí semináře je představení výzev v „Horizon 2020 Work Programme 2018 – 2020“ pro rok 2020 v oblasti energetiky, a základní principy týkající se přípravy rozpočtu v projektech H2020.

Přednášející:

  • Ing. Veronika Korittová NCP pro společenskou výzvu 3 Zajištěná, čistá a účinná energie a pro Euratom.
  • Ing. Aneta Hlavsová, Ing. Lenka Chvojková NCP pro finanční a právní otázky programu Horizont 2020, Technologické centrum AV ČR

Seminář je bezplatný, z kapacitních důvodů je nutné se registrovat. Doba konání akce je 9:30 - 11.00.