EUSEW 2019

EUSEW 2019
26.6.2019

Zástupci ČVUT UCEEB se minulý týden v Bruselu účastnili již tradičního „Sustainable Energy Week“ organizovaného Evropskou komisí.

V rámci tří dnů se konalo 92 setkání v rámci 12 zastřešujících témat. Pro UCEEB nejzajímavější oblasti tvořily energetika, digitalizace, obnovitelné zdroje, financování energetických projektů, ale také na strategie plnění klimatických cílů a zvýšení zapojení uživatelů do přechodu na obnovitelné zdroje energie.

Diskuzí se účastnili zástupci soukromého sektoru, státní správy, samosprávy, asociací i výzkumných organizací, účast zástupců z České republiky byla nízká.

Z jednotlivých diskusních panelů a prezentací vyplynuly hlavní současné hlavní trendy z oblasti udržitelné energetiky: významné snižování emisí CO2 cílící na dosažení nulových emisí v roce 2050, transformace energetiky, decentralizace výroby energie, zvyšující se participace komunit, rozšíření fotovoltaiky integrované do pláště budov a využívání umělé inteligence.

Vědečtí pracovníci ze skupiny participativního designu a plánování se zaměřili na aktivní roli občanů v energetických systémech. Z EUSEW je jasný stále větší důraz na podporu malých producentů energie, energetických družstev a komunitních projektů. Důležitá je také role obcí a regionů v podpoře lokálních energeticích řešení, do nichž mohou občané vstupovat jako investoři či jejich spoluautoři. Společným jmenovatelem je lokální vlastnictví (local energy ownership). Je zřejmé, že do budoucna bude třeba změna systému financování energetických projektů od dotací k finančním nástrojům a od velkých projektů k malým investicím či sdruženým investicím v rámci energetických družstev. Příkladem takového nástroje jsou například zelené hypotéky. Zároveň budou nutné legislativní změny, které nové modely podpoří.

Z doprovodných akcí spojených z EUSEW se zástupci UCEEB zúčastnili semináře k novým výzvám v rámci rámcového programu Horizont 2020 a novinek v rámcovém programu Horizont Evropa, který bude probíhat mezi lety 2021 až 2027.

Záznamy jednotlivých panelů naleznete zde.