Výkonnost členských států ve VaV a úspěšnost v programu H2020

Výkonnost členských států ve VaV a úspěšnost v programu H2020
25.11.2016

Evropská komise zveřejnila zprávy o výkonnosti členských států ve výzkumu a vývoji a aktualizovaný profil každé země spolu s ukazateli úspěšnosti v projektech programu Horizont 2020.

Za silné stránky České republiky byla označena výše veřejných prostředků plynoucí do podnikového V&V a rostoucí atraktivita ČR pro zahraniční investice. Naopak mezi slabé stránky patří nedostatečná spolupráce veřejného a soukromého sektoru a nízké podnikové investice do veřejného V&V.

Česká republika podává v poměru k Evropě stále málo žádostí

V České republice je aktuálně 404 účastníků programu Horizont 2020, kteří se dělí o podporu ve výši 106,73 milionu EUR. Čeští žadatelé tak v Programu Horizont 2020 tvoří 1,24 % žadatelů EU-28. Nejčastější spolupráci nacházejí s partnery v Německu, Itálii, Velké Británii, Francii a Španělsku.

Nejvyšší podporu z programu H2020 čerpají účastníci z Masarykovy univerzity (10,41 mil. EUR), Univerzity Karlovy (8,86 mil. EUR) a Českého vysokého učení technického (7,63 mil. EUR). Z hlediska počtu účastníků je na prvním místě ČVUT (28), dále MU (25) a UK (24).

Přečtěte si kompletní zprávu o ČR. Na stránkách Evropské komise dále naleznete profily jednotlivých zemí.