Zapojte se s námi do veřejné konzultace EK k hodnocení programu Horizont 2020

Zapojte se s námi do veřejné konzultace EK k hodnocení programu Horizont 2020
10.11.2016

Platforma EEB-CZ připravuje poziční dokument, který bude souhrnně reprezentovat názory českých odborníků a dalších zainteresovaných stran na program Horizont 2020. Otevírá se Vám tak příležitost vyjádřit své názory, které budou mít v Evropské komisi větší váhu než individuální příspěvky.

Evropská komise zahájila v říjnu veřejnou konzultaci k rámcovému programu Horizont 2020. Jejím cílem je získat podklady ke střednědobému hodnocení programu, který v letech 2014-2020 představuje hlavní nástroj EU pro podporu výzkumu, vývoje a inovací s alokací takřka 80 miliard euro. Výsledky šetření a jejich následné vyhodnocení poskytnou podklad k nastavení budoucího 9. rámcového programu EU.

Pokud se chcete do konzultace zapojit a přispět ke vzniku pozičního dokumentu, vyplňte prosím formulář (ke stažení v příloze tohoto článku) a nejpozději do pondělí, 12. prosince 2016, zašlete na adresu info@eebcz.eu.

Více informací naleznete na webových stránkách EK

Public Stakeholder Consultation - Interim Evaluation of Horizon 2020

stáhnout
(115 kB)