VI. výzva programu podpory Úspory energie s EPC

VI. výzva programu podpory Úspory energie s EPC
14.12.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energie s EPC.

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru pomocí metody EPC. Metoda EPC spočívá v návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s možností zajištění financování realizace vedoucí k úsporám energie budov a technologických systémů na principu garantovaných budoucích úspor využitých na splacení investičních nákladů projektu (tzv. Energy Performance Contracting).

V rámci projektu bude muset být uzavřená (podepsaná) smlouva o poskytování energetických služeb (SES) na projekt EPC, jejíž součástí bude realizace doporučených úsporných opatření, garance úspory a poskytování služby energetického managementu po dobu garančního období, které nesmí být kratší než doba udržitelnosti projektu (5 let).

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 500 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 60 % alokace na tuto výzvu). Jedná se o průběžnou výzvu dvoukolovou. Příjem předběžných žádostí o podporu bude probíhat od 8. 12. 2020 do 31. 3. 2021 a příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1.4.2021 do 30.9.2021.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Výzva je dostupná ke stažení zde.

Zdroj: MPO